Corellia

Corellia byla planeta v sektoru Corellian v Jádru, ve stejné soustavě jako Talus a Tralus. Měla několik oceánů, panovalo tam mírné klima a hlavním městem byl Coronet, v němž se nacházela vyhlášená hospoda Měděná čelenka. Zajímavým zástupcem fauny byl corellianský králík, který se často dělal s burggundskou omáčkou a bylinkovými knedlíkem.

Historie

Podle legend byli prvními kolonisty obyvatelé coruscantské čtvrti Petržaľka, ale většina odborníků i Corellianů samotných tuto tezi vehementně popírala a většina důkazů svědčila v jejich prospěch. Corellia totiž pravděpodobně byla jednou z kolonií Nekonečného impéria, a to dávno před osídlením Coruscantu.
Prokazatelně byla také jedním ze zakládajících členů Republiky a její odvážní piloti pomohli zmapovat největší hyperprostorové trasy. Vzniklo tam rovněž několik společností na výrobu lodí, rozsáhlé doky a palírna whiskey.
V následujících letech sice význam planety coby rodiště průzkumníků poněkud upadl, ale nadále se tam nacházela jedna z nejlepších leteckých akademií a doky, které produkovaly kvalitní lodě. V roce 77 BBY tam byli založeni Černí ohaři.
Štěstí a práci tam našla spousta přistěhovalců, například Maro Brannigan nebo Shao Linn.
Během války klonů se senátor Bel Iblis pokoušel zajistit Corellii neutralitu, ale moc se mu to nepovedlo a nakonec skončila na straně Republiky.
Za Impéria si planeta užívala relativní svobodu, což ale bylo podmíněno placením vysokých daní a odevzdáním doků Impériu. Následkem toho se tam značně zvětšila propast mezi bohatými a chudými a v temných uličkách bujela kriminalita.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License