Colosseus

Colosseus byla vysloužilá nákladní loď třídy Lucrehulk, svatostánek všech příznivců krvavých sportů. Na její palubě se nacházelo nepřeberné množství arén, soubojových ringů a opičích drah, kde se každý den odehrávala strhující představení vysílaná do zbytku galaxie. Dominantou však byla obrovská aréna v centrální části, kde se odehrávaly ty nejdivočejší gladiátorské zápasy. Kromě toho se tam nacházelo i mnoho hospod, kasín a ubytovacích zařízení pro návštěvníky, kteří chtěli tamní zápasy zažít na vlastní kůži.

Historie

Stanice Colosseus byla pokřtěna roku 211 BBY, po dokončení úprav vysloužilého lucrehulku odkoupeného investory z Huttského prostoru od Obchodní federace. Záhy se na ní začaly pořádat krvavé gladiátorské zápasy a povědomí o stanici se rozšířilo i mimo Huttský prostor, který tak příležitostně opouštěla.
Po několika dekádách provozu se našli tací, co už jim prosté rvačky svalovců přišly fádní, a vedení stanice se to rozhodlo řešit inovativně, rozšířením nabídky Colossea o zápasy se zvířaty a hlavně o demoliční derby obrněných vozidel.1 Predátory tam svého času dodával Moe Teeq, o zpestření a trochu finesy v soubojích se staral Fatayyr a mezi návštěvníky bylo možno zahlédnout nejrůznější lovce lidí včetně Kerrchak a Korrak.
Roku 45 BBY tam hledač talentů přivedl jeden z největších objevů historie Colossea - Furriosu. Ta se stala téměř neporazitelnou šampiónkou a po dobu dvaceti let byla klenotem v gladiátorském portfóliu. Roku 25 BBY byl Fidorčin kontrakt vyplněn a ona svůj gladiátorský život opustila, čímž ale zisky provozovatelů stanice klesly jen dočasně.
S nástupem Impéria se stanice raději moc neukazovala v imperiálním prostoru, ale život na ní pokračoval dál a v zajetých kolejích.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License