Čmuchal

CT-71831, známější jako Čmuchal, byl klonovaný průzkumník přidělený k posádce venatoru Agler. Jeho velícím důstojníkem byl seržant Ohař, za spolubojovníky měl Luigiho, Stopaře a Terče. Přezdívku si vysloužil abnormálně vyvinutým čichem, díky němuž byl schopen přesně určit složení jednotlivých armádních přídělů a většinou i jejich datum expirace.

Historie

Klonovací nádrž na Kaminu opustil v roce 29 BBY a okamžitě byl zapojen do tréninkového programu klonových průzkumníků. Dokončil ho v posledním roce války klonů, načež byl jako posila poslán na jeden z venatorů pod velením generála Con-Denyzze a tam se stal členem jednotky, které velel Wyrrgy. S ním se účastnil hlídkování podél Trellenské obchodní trasy a i když se nedostal do akce, spřátelil se aspoň při cvičeních s ostatními klony na palubě, například s celým týmem Tango-12.
Krátce před bitvou o Kachirho se na Agleru dostal ke Kashyyyku, kde s Wyrrgym přistál na okraji Tyrvrarru a o pár chvil později se účastnil útoku na otrokářský tábor. Společně se zbytkem jednotky a wookijskými bojovníky se do toho pořádně opřeli, otrokáře rozstříleli na cucky a zachránili nespočet místních, načež je Wyrrgy poslal na průzkum okolí. Čmuchal při rekognoskaci nejbližšího okolí nevyčmuchal jediného droida Konfederace a o hodinu později to přesně podle rozkazu ohlásili Wyrrgymu. Ten se však plně věnoval organizování domobrany, poslal klony na delší průzkum, odjel na Zuluře ke Kachirhu a na své věrné vojáky zapomněl.
Čmuchal nadále čmuchal po Zemi stínů, ale když jim pak seržanta sežrala čelistnatka, hlasoval pro taktický ústup, kapitán Vairan jim poslal záchranný raketoplán a všichni čtyři přeživší průzkumníci se ještě před začátkem bitvy o Kachirho dostali zpátky na Agler. Když byl vyhlášen rozkaz 66, Čmuchal zrovna na můstku předával hlášení generálu Denyzzovi a během chvíle tak byl zabit jeho světelným mečem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License