Čmuchal

Čmuchal byl klonovaný průzkumník a člen výsadkového komanda, se kterým Wyrrgy krátce před bitvou o Kachirho přistál na své domovské planetě a zachránil Chlouppka. Jeho kolegy ve zbrani byli Ohař, Terč a další dva klony.
Po útoku na tábor zygerrianských otrokářů byl Wyrrgym poslán na průzkum okolí a těsně před vydáním rozkazu 66 byl i se zbytkem týmu převelen do Kachirha na důležitou poradu.
Jeho osud po vydání rozkazu 66 není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License