Citadela

Citadela byl specializovaný pevnostní komplex Inkvizice na planetě Karafuto určený k věznění zajatých Jediů, jejich obracení na temnou stranu a následný výcvik v řadách inkvizitorů. Prakticky všechny její parametry byly přísně tajné, ale disponovala výkonným termálním štítem a gravitačním plátováním po celém pozemku, což mělo kompenzovat jinak velmi nehostinné podmínky na planetě.

Historie

Před bitvou o Yavin

Původní pevnost nechal postavit Skwee-Roo Taltapes podle návrhů vyčtených z tužeb jeho učednice někdy kolem bitvy o Naboo. Chtěl jí postavit letní sídlo přesně podle jejích představ, ale později se ukázalo, že si všechny ty cely, bezpečnostní prvky a chladné koridory představovala jako vězení pro svého bývalého mistra.1 Algernnon tedy byla z pevnosti nadšená, i když z trochu jiného důvodu, ale když pak v bitvě v soustavě Japerun zamýšleného vězně skutečně získala, už ho na Citadelu umístit nestihla, protože jí ho ještě z Vogastisu ukradli jeho kolegové.
Nemajíc pro ni lepší využití, darovala pak celou pevnost krátce po vyhlášení rozkazu 66 Císaři a šplhla si tím natolik, že ji nechal komplex přestavovaný na obracení Jediů k temné straně navštěvovat, ač neměla oficiálně status inkvizitorky. V roce 16 BBY si tam Miranda Lenico zřídila vlastní mučírnu2 a od přibližně stejné doby byla jedním z rezidentních cvičitelů dathomirská čarodějka Tamora.
Roku 15 BBY tam vrchní inkvizitor Hazzar doručil mistra Champbaccu a ten byl podroben výslechu a mučení. Miranda si s ním chvíli hrála a Algernnon de Bray na něj použila paměťový krystal, ale záhy zasáhli Demonbacca, Jessica Karnis, Jessie Starkiller a Woallc Con-Denyzz, kteří ho přispěchali zachránit. To se sice povedlo, ale Jessie se obětoval, mistr Denyzz byl po prohraném souboji zajat inkvizitorem Arssadrim a Jessica utrpěla v bitce s Hazzarem a jeho pohůnky zranění, kterým cestou podlehla.
V následujících letech byla Citadela mocně přestavěna, zmodernizována a rozšířena.

Po bitvě o Yavin

Tři měsíce po bitvě o Yavin byla do tamní cely uvržena zajatá Emily Karnis a kvůli jejímu mučení a obracení k temnotě se tam z Miu Leptonis IV přestěhovala dcera původní majitelky i se svým křižníkem. Dostala se tak na černou listinu povstalecké buňky kapitána Simbaccy a byly podniknuty aktivní kroky k jejímu dobytí a zničení.
Koncem července 0 ABY ji z oběžné dráhy nasnímal Sandokan Rudých raubířů a ještě o něco později se tam přesunuli přeživší inkviziční sekce z Rozengardu

Prostory

Do roku 13 BBY šlo o vesměs standardní hrad s několika technickými vymoženostmi, které měly zvyšovat komfort v něm přebývajících osob, se samozřejmou výjimkou vězňů. Po přestavbě měla celkem šest pater, rozsáhlé nádvoří a v podzemí inkviziční sejf plný zajímavých věcí. Dostala také moderní systém protivzdušné obrany a silnější štít.

b_232815.jpg

Alternativní reality

V zrcadlovém vesmíru existovala taky, ale byla opuštěná, čehož využil Peelo při záchraně jednoho z vězňů.

Významní vězňové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License