Citadela

Citadela byl specializovaný pevnostní komplex Inkvizice určený k věznění zajatých Jediů, jejich obracení na temnou stranu a následný výcvik v řadách inkvizitorů. K tomuto účelu byla přestavěna z dřívější pevnosti podle návrhu paláce Skwee-Roo Taltapese, který poskytla Algernnon de Bray Impériu někdy po vyhlášení rozkazu 66, v roce 16 BBY si tam Miranda Lenico zřídila vlastní mučírnu1.
Prakticky všechny parametry Citadely byly přísně tajné, jedním z rezidentních cvičitelů byla dathomirská čarodějka Tamora.
V zrzcadlovém vesmíru existovala taky, ale byla opuštěná, čehož využil Peelo při záchraně jednoho z vězňů.

Vězněni tam byli:

  • Champbacca (krátce v roce 15 BBY, zachráněn)
  • Nina Michaelis (neznámo kdy, rovněž zachráněna)
  • Sikh (od roku 2 BBY, znetvořen alchymií a zotročen Tamorou)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License