Citadela

Citadela byl specializovaný pevnostní komplex Inkvizice na planetě Karafuto určený k věznění zajatých Jediů, jejich obracení na temnou stranu a následný výcvik v řadách inkvizitorů. Prakticky všechny její parametry byly přísně tajné, ale disponovala výkonným termálním štítem a gravitačním plátováním po celém pozemku, což mělo kompenzovat jinak velmi nehostinné podmínky na planetě. Do roku 13 BBY šlo o vesměs standardní hrad s několika technickými vymoženostmi, které měly zvyšovat komfort v něm přebývajících osob, se samozřejmou výjimkou vězňů. Po přestavbě měla celkem šest pater, rozsáhlé nádvoří a v podzemí inkviziční sejf plný zajímavých věcí. Dostala také moderní systém protivzdušné obrany a silnější štít.

Historie

Před rozkazem 66

Původní pevnost nechal v roce 31 BBY postavit Skwee-Roo Taltapes podle návrhů vyčtených z tužeb jeho učednice. Chtěl jí postavit letní sídlo přesně podle jejích představ, ale později se ukázalo, že si všechny ty cely, bezpečnostní prvky a chladné koridory představovala jako vězení pro svého bývalého mistra.1 Algernnon tedy byla z pevnosti nadšená, i když z trochu jiného důvodu, ale když pak v bitvě v soustavě Japerun zamýšleného vězně skutečně získala, už ho na Citadelu umístit nestihla, protože jí ho ještě z Vogastisu ukradli jeho kolegové.

Občanská válka

Nemajíc pro ni lepší využití, darovala Algernnon krátce po vyhlášení rozkazu 66 celou pevnost i s velkou částí aurodiových rezerv Císaři a šplhla si tím natolik, že ji nechal komplex přestavovaný na obracení Jediů k temné straně navštěvovat, ač neměla oficiálně status inkvizitorky. V roce 16 BBY si tam Miranda Lenico zřídila vlastní mučírnu2 a od přibližně stejné doby byla jedním z rezidentních cvičitelů dathomirská čarodějka Tamora.
Roku 15 BBY tam vrchní inkvizitor Hazzar doručil mistra Champbaccu a ten byl podroben výslechu a mučení. Miranda si s ním chvíli hrála a Algernnon de Bray na něj použila paměťový krystal, ale záhy zasáhli Demonbacca, Jessica Karnis, Jessie Starkiller a Woallc Con-Denyzz, kteří ho přispěchali zachránit. To se sice povedlo, ale Jessie se obětoval, mistr Denyzz byl po prohraném souboji zajat inkvizitorem Arssadrim a Jessica utrpěla v bitce s Hazzarem a jeho pohůnky zranění, kterým cestou podlehla.
V následujících letech byla Citadela mocně přestavěna, zmodernizována a rozšířena.
Tři měsíce po bitvě o Yavin byla do tamní cely uvržena zajatá Emily Karnis a kvůli jejímu mučení a obracení k temnotě se tam z Miu Leptonis IV přestěhovala dcera původní majitelky i se svým křižníkem. Dostala se tak na černou listinu povstalecké buňky kapitána Simbaccy a byly podniknuty aktivní kroky k jejímu dobytí a zničení.
Koncem července 0 ABY ji z oběžné dráhy nasnímal Sandokan Rudých raubířů a ještě o něco později se tam přesunuli přeživší inkviziční sekce z Rozengardu. Díky Perlekovi pak Algernnon věděla o blížícím se útoku a snažila se na něj připravit, ovšem o pomoc Císaře si neřekla, protože ho chtěla překvapit svou vynalézavostí. 27. 8. 0 ABY dorazily posily od Rakatorkovy inkviziční buňky v Neznámých regionech a hned v ranních hodinách následujícího dne došlo k bitvě, v níž byla Citadela zničena dopadem asteroidu.

Alternativní reality

V zrcadlovém vesmíru existovala taky, ale byla opuštěná, čehož využil Peelo při záchraně jednoho z vězňů.

Významní vězňové

Kdy Vězeň Výsledek věznění
18 BBY Maryll popravena
17 BBY Vahim obrácen na temnou stranu
16 BBY Sally Swonn popraven
16 BBY Uzidor obrácen na temnou stranu
15 BBY Champbacca zachráněn
10 BBY Nina Michaelis zachráněna
2 BBY+ Sikh znetvořen alchymií a zotročen Tamorou
0 ABY Emily zachráněna
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License