Citadela

Citadela byl specializovaný pevnostní komplex Inkvizice na planetě Karafuto určený k věznění zajatých Jediů, jejich obracení na temnou stranu a následný výcvik v řadách inkvizitorů. Prakticky všechny její parametry byly přísně tajné.

Historie

Původní pevnost nechal postavit Skwee-Roo Taltapes podle návrhů vyčtených z tužeb jeho učednice někdy kolem bitvy o Naboo. Chtěl jí postavit letní sídlo přesně podle jejích představ, ale později se ukázalo, že si všechny ty cely, bezpečnostní prvky a chladné koridory představovala jako vězení pro svého bývalého mistra1. Algernnon za pevnost poděkovala, ale když pak v bitvě v soustavě Japerun zamýšleného vězně skutečně získala, už ho na Citadelu umístit nestihla, protože jí ho ještě z Vogastisu ukradli jeho kolegové.
Nemajíc pro ni lepší využití, darovala pak celou pevnost krátce po vyhlášení rozkazu 66 Císaři a šplhla si tím natolik, že ji nechal komplex přestavovaný na obracení Jediů k temné straně navštěvovat. V roce 16 BBY si tam Miranda Lenico zřídila vlastní mučírnu2 a od přibližně stejné doby byla jedním z rezidentních cvičitelů dathomirská čarodějka Tamora.
Roku 15 BBY tam vrchní inkvizitor Hazzar doručil mistra Champbaccu a ten byl podroben výslechu a mučení. Miranda si s ním chvíli hrála a Algernnon de Bray na něj použila paměťový krystal, ale záhy zasáhli Demonbacca, Woallc Con-Denyzz a Jessica Karnis, kteří ho přispěchali zachránit. To se sice povedlo, ale mistr Denyzz byl po prohraném souboji zajat inkvizitorem Arssadrim a Jessica utrpěla v bitce s Hazzarem a jeho pohůnky zranění, kterým cestou podlehla.
Tři měsíce po bitvě o Yavin byla do tamní cely uvržena zajatá Emily Karnis a kvůli jejímu mučení a obracení k temnotě se tam z Miu Leptonis IV přestěhovala dcera původní majitelky i se svým křižníkem.

b_232815.jpg

Alternativní reality

V zrcadlovém vesmíru existovala taky, ale byla opuštěná, čehož využil Peelo při záchraně jednoho z vězňů.

Významní vězňové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License