Churr

[„Souboj! Žádné meče, žádná magie, žádné drápy. Kdo první umře, prohrál.“]
- Churr při prvním pořádném setkání se zeťákem

Churr byl Wookiee z Kashyyyku, náčelník Karrambaculleku.


Jméno: Churr
Rasa: Wookiee
Datum narození: 419 BBY
Planeta narození: Kashyyyk
Datum úmrtí: 28. 3. 0 ABY
Planeta úmrtí: Kashyyyk
Barva očí: černá

Vzhled

Churr vypadal z dálky trochu jako kříženec wampy a tanku. Měl bílou srst, vážil tři sta kilo a nevyšel z baráku bez své dvoumetrové mačety.
Náčelnickou tiáru nosil jen výjimečně, protože v ní vypadal jako buzerant a jeho autoritu stejně nikdy nikdo nezpochybňoval.

Povaha

Agresivní cholerik, který zřídka řekl víc jak tři slova v jedné větě. Byl extrémně ochranářský vůči vlastní rodině a dbal na dodržování tradic,1 byť byly sebehloupější. V dobrém rozmaru předstíral, že neschvaluje kamarádění dětí různého pohlaví, ale Simbacca ho i tehdy bral vážně.2 Při výchově dědice trůnu se nebál sáhnout po sto třicet let staré rákosce3 a dceru vychovával podobě. Alkoholu nijak neholdoval a vůbec nepil pivo, ale při zvláštních příležitostech si rád pochutnal na Taterrrském čaji a nechal si u Ruwolffa Jelínkomuta na zakázku pálit Volební speciál.
V různých érách svého života nenáviděl otrokáře, pošťáky, velká zvířata, kovboje, anarchisty, puberťáky, swoopaře, máničky, zubaře, Jedie, pojišťováky, Srandu Clawse, kretény, hipíky, pámbíčkáře, separatisty, Ding Dong Dugs, úředníky, pejskaře, Trandoshany, Zygerriany, Durose, klony, vegany, imperiály, alkoholiky, Corelliány, potetované jelimany4 a mnoho dalších skupin. Jediný, koho se kdy bál, byla Keffka, ale běda každému, kdo by se o tom byť jen slovem zmínil.

Rodina

Otec Hurrdurr z rodu Nanwooků, matka Haatatitla.
Sestra Ferrmata, neteře Kerrchak a Korrak.
Nevlastní bratr Rocco, o čemž ale neměl tušení, jinak by tátu asi zmlátil.
Manželka Tublatanca.
Dcera Erris, vnuk Simbacca a vnučka Fichurra, potenciální pravnučky Kerribecca a Barbucca.

Důležité vztahy

  • Za bratra považoval i Michurrina, kterému díky tomu Simbacca říkal strýčku,5 ale který byl jenom jeho kamarádem z dětství a sourozencem eskymáckým, protože se nějakou dobu před Churrem dvořil Tublatance.
  • Zeť Champbacca, kterého poprvé potkal na oslavách Dne života v roce 29 BBY a tenkrát se mu docela zamlouval. Když se ráno dozvěděl, že to on vychlastal všechen Taterrrský čaj a poblil mu půlku sídla, sympatie byly rázem pryč a nechal ho i s jeho učednicí hnát svinským krokem z vesnice. Když se o sedm let později dozvěděl, že to byl ještě navíc taky on, kdo mu zneuctil dceru, chtěl ho rovnou zabít, což se v následujících letech zlepšilo jen mírně.
  • Relativně respektoval Jessicu Karnis, učitelku svého vnuka, protože se tato zavázala ho chránit i za cenu svého života.

Dovednosti

Mistr v boji beze zbraně nebo se svou obrovskou mačetou; wruushi neuměl, ač se to o něm říkalo. Při vyjednávání dával přednost ukázkám síly nad sladkými řečmi, ale když na to přišlo, vlastně uměl docela slušně argumentovat.
Na svou velikost byl překvapivě rychlý, i když zdaleka ne tak jako Wyrrgy, a jeho úder pěstí z výskoku přežilo jen máloco. Jako dítě chodil často do Země stínů, kde získal nějaké ty zkušenosti s přežíváním v divočině, byl slušný stromolezec a když se rozzuřil, vztek ho jen tak nepřešel.
Byl přeborníkem na souboje v zírání6 a vyhrával je s přehledem nejen s podřízenými, ale jednou i se sochou.

Životopis

Před rozkazem 66

Churr byl už jako malý chlupáč trošku nervní, ale ochotně poslouchal matčiny pohádky o Tarzarrovi, od svého otce se učil základy vládnutí a nějakou dobu sloužil jako člen jeho tělesné stráže. Krátce po složení zkoušky dospělosti se od Komise odborného posouzení rodu dozvěděl, že linie jeho předků je snadno dohledatelná až k Akullovi, pohrobkovi krále Nanucka s manželkou Zmrzzkou, ale protože karrambacullecká šlechta se vždycky snažila o suverenitu, nijak zajímavě s tím dál neoperoval. Po večerech chodíval s Michurrinem do Země stínů, aby se tužili, a stali se i pokrevními bratry.
V roce 70 BBY se s ním přesto márem porval, protože se dvořili stejné samičce, ale Churrovi se pro jednou hodil urozený původ, bez boje zvítězil, Tublatancu z rodu Appachi si vzal a hned následujícího roku s ní měl dítě, jedinou dceru Erris. S Michurrinem se usmířil, ale kvůli starostem o rodinu a vesnici na něj už neměl tolik času.
Ačkoliv s řízením vesnice pomáhal už nějaký čas, náčelníkem se stal až roku 66 BBY, protože jeho otec do té doby držel otěže pevně v rukou. Svým prvním náčelnickým výnosem zakázal rezidentní fotbalový tým a pak už se věnoval vážnějším věcem.
Roku 60 BBY svou mačetou zabil přivandrovalého kurevníka, co mu chtěl dělat do ženy, a v následujících letech se před podobnými lotry snažil chránit nejen ženu, ale zejména dceru, kterou hodlal na její třicetiny výhodně provdat do některého z okolních měst. Aby ji měl co nejvíc na očích a neodtrajdala mu někam do vesmíru, vedl ji vždy k hudbě lidové místo populární a nechal ji chodit do Hadaře, kterému pak značně omezil výjezdy. Ani to však nepomohlo, neboť mu ji v nestřeženou chvíli o Dni života roku 29 BBY nezneuctil nějaký neznámý parchant a ona jeho identitu aktivně zapírala. Vnuka Simbaccu však přesto uznal následníkem trůnu a chránil ho, když se začaly projevovat jeho schopnosti v Síle a vesničané ho považovali za zplozence ďábla.
V roce 22 BBY byl lotr identifikován, když se na výzvu Erris ukázal v Karrambaculleku, a Churr ho neprodleně vyzval k souboji, který by byl s přehledem vyhrál, kdyby Champbacca v zájmu vlastního přežití nepodváděl a nepoužil Sílu k jeho omráčení. O plánovaném stěhování následníka trůnu na Miu Leptonis IV se dozvěděl až poté, co se probral, a i když nejdřív zuřil, nakonec z vyprávění při občasných návštěvách v následujících letech uznal, že ta akademie možná nebude tak špatný nápad, když se tam učí přežívat v přírodě, šermovat a jíst hady.7
Do konce období Republiky vládl ve vesnici pevnou, ale spravedlivou rukou, odrazil několik otrokářských nájezdů a měl minimálně dvě příležitosti zabít svého zeťáka, kterému ani po docela dlouhé době nemohl přijít na jméno, protože si Erris pořád nevzal, chuligán. Při posledním nájezdu krátce před bitvou o Kachirho byl zasažen paralyzační šipkou, ale i tak stihl sejmout několik Trandoshanů a nakonec ještě vyznamenat poručíka Hammachicka řádem rudého kolečka.

Občanská válka

Když krátce po rozkazu 66 přišlo pozvání na sněm náčelníků, Churr ho odmítl, protože soudil, že na kecy bude dost času později a že nejdřív je potřeba se připravit na nejhorší. Organizoval tedy úklid vesnice a její další opevňování, chvilku přechovával Champbaccu a jeho kumpány a nechal do skladiště pod sídlem nanosit co nejvíc zbraní. Od vnuka se navíc dozvěděl, co zůstalo na mýtině u Kachirha, a díky tomu mohl k puškám a výbušninám přidat ještě pyrogelové hlavice, trebuchet a později na přání vnukovy mistrové i Jungle Jet. Kerrchak s Korrak k tomu přidaly i pár kusů něčeho těžšího a k obráncům vesničky se s jeho svolením přidala Charmanna.
V následujících letech se snažil hlavně o maskování vesnice a celkem jim to vycházelo, jen sem tam museli odrazit nějakou menší tlupu otrokářů, co se do jejich končin spíš zatoulala než že by tam cíleně šla.
Zhruba rok před bitvou o Yavin byl společně s obyvatelstvem okolních vesnic násilím odveden do Tábora 52, což stálo život sedm Trandoshanů a jeho čepel byla po tomto souboji ještě několik desítek let zaražená ve futrech jeho pracovny. Byl mu nainstalován inhibiční čip a on musel okopávat kashyyycký chmel. Tři týdny po bitvě o Yavin došlo k úspěšné akci Šošonského krále, díky níž byly čipy dočasně deaktivovány, a v následné bitvě o tábor Churr při chráněný své rodiny ubil několik trandoshanských bachařů holýma rukama. Nemohl však následovat ostatní Wookie na transport a pryč z planety, do bezpečí, neboť ostraha tábora lodě duchapřítomně uzemnila magnetickými kotvami a on je šel urvat. To se mu podařilo, nicméně zpátky na loď už se nedostal, neboť ho spláchla tsunami z Impériem zničeného jezera Varf a on utonul.
Pozůstalí mu pak postavili menší mohylu na Paloučku padlých v zahradách na Jolly Jediovi.

Potenciália

Churr se nového režimu nedožil, nicméně podle výpovědi několika očitých svědků začal ve vyplavených troskách Tábora 52 strašit a dožadovat se pořádného pohřbu.8 Ještě v den jeho smrti pak došlo k početí jeho další vnučky, která pak byla pojmenována tak trochu na jeho počest a možná zdědila jeho mačetu a vesnický trůn.

Expandované universum

Ve starém kánonu zemřel Churr zhruba rok před bitvou o Yavin, vesměs přirozenou smrtí, a jeho místo zaujal Simbacca, který se tak nestal rebelem a letku Magorů vedl jen vysloveně pro zábavu.

d20

Noble 4 / Scout 3 / Bodyguard 6 / Big Game Hunter 2
STR 20 / DEX 10 / CON 20 / INT 10 / WIS 11 / CHA 8
Intimidate +15, Sense Motive +15, Jump +12, Climb +10, Diplomacy +10, Survival +10, Listen +10
Advanced Martial Arts, Combat Reflexes, Power Attack, Endurance, Rugged, Stamina, Improved Grapple, Improved Bantha Rush
Expert Stalker (medium [Jedi masters])

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License