Chris

„Indeed, boi.“
- Chrisova univerzální odpověď

CT-99889, známější jako Chris, byl klonovaný voják Velké armády Republiky, veterán války klonů a pozdější člen Baldy Crew. V týmu působil jako odborník na boj s chladnými zbraněmi a věděl toho překvapivě hodně o galaktických náboženstvích. Od ostatních vyzrálých klonů se lišil ještě výraznějšími svaly, což byl následek několika let strávených na vysokogravitačním světě, a také zlatým tetováním na čele.

Historie

Před rozkazem 66

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 30 BBY a okamžitě byl začleněn do výcvikového programu klonovaných vojáků. V biologických osmi letech mu byla diagnostikována lehká krátkozrakost, ale místo terminace byl pro naopak zvýšenou výdrž převelen na Sirpar, kde po boku budoucích republikových komand trénoval boj muže proti vesměs úplně čemukoliv. Oficiálně se jednalo o pokus, zda by nebylo výhodné překvapit nepřítele nekonvenčními zbraněmi, neoficiálně byl pak cvičen proto, aby byl při vydání rozkazu 66 připraven rozsekat svou vibrosekerou i Jedie.
Do ostrého boje byl nasazen až v posledním roce války, kde sloužil v jednotce pod neznámým mistrem Jedi a jeho padawanem.
Když zazněl rozkaz 66, strašně se těšil, jak ty dva zaživa naporcuje, ale než k nim doběhl, postříleli je jeho kolegové, takže o zářezy přišel a od té doby prakticky nemluvil.

Občanská válka

Konec války neznamenal konec válčení, Impérium taky potřebovalo kvalitní vojáky zocelené vysokou gravitací Sirparu a Chris byl navíc výhodnou pojistkou pro případ, že by některý Jedi přežil a dělal bordel. Kolem roku 10 BBY, aniž by byť jenom zahlédl nějaký světelný meč, však byl považován za příliš starého na to, aby se ukazoval na veřejnosti, stejně jako ostatní klony. Byl tedy převelen pod admirálku Engels, která ho měla nějak využít a která nechala všem klonům s podobným osudem odstranit kontrolní čipy, neboť je vzhledem k pokročilé fázi čistky považovala za redundantní a nechtěla riskovat, že z nich dostanou rakovinu nebo zastřelí ji. Během následujících let dostávali samé horší úkoly a předpokládalo se, že co nevidět zařvou.
V roce 0 ABY sloužil Chris na palubě Götterdämmerungu a při jeho rozbombardování pyrogelovými hlavicemi byl těžce raněn. Po naložení do bacty a přesunu lodi do suchého doku byl v rámci podpory operace valkýra přidělen pod agenta Tonewy, který si svého nového málomluvného parťáka rychle oblíbil a kterému chodil i se zbytkem jednotky ťukat na sklo.
Zotavil se začátkem srpna 0 ABY a okamžitě zamířil za jednotkou na Nar Shaddaa, takže se mohl téměř okamžitě účastnit mise na Okamar, odkud se po dalším oslabení Inkvizice na Kodyho rozkaz vrátil za Frau Engels, podat hlášení a užít si volna. Jako by ho snad potřeboval.

d20

Soldier 6 / Scoundrel 1 / Master Duelist 3
STR 14 / DEX 16 / CON 16 / INT 14 / WIS 10 / CHA 12
Balance +10, Climb +10, Entertain (dueling) +10, Intimidate +10, Jump +10, Knowledge (religion) +10, Pilot +10, Treat Injury +10, Sense Motive +8, Tumble +8, Swim +5
Martial Arts, Dodge, Armor Proficiency (medium, powered), Weapon Focus (vibroaxe), Weapon Finesse (vibroaxe), Power Attack, Armor Familiarity, Agile Riposte

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License