chrchel

Chrchel byl druh litotrofních kroužkovců z Chrchlu. Dokázal dlouhodobě prosperovat v prostředí bez kyslíku, svou činností přeměňoval minerální látky ve vynikající hnojivo a byl hlavní surovinou pro výrobu chrchlovice. Průměrný dospělý jedinec měřil něco kolem tří metrů, do nichž za vhodných podmínek dorostl už během prvního roku života.

Historie

Zázračné účinky výměšků těchto bezobratlých byly objeveny až kolem roku 100 BBY a značně zvýšily zájem o jejich domovský měsíček. V následujících desetiletích byl chrchlí hnůj vyvážen na většinu zemědělských planet Jádra.
Už od samého začátku z nich kolonisté pálili také alkohol, jehož kvalitu a následně reputaci však zvedl až Fanouš po roce 25 BBY. Populace chrchlů v důsledku větší poptávky mírně poklesla, ale po zavedení lovných sezón se rychle stabilizovala.
Koncem roku 0 ABY bylo několik metráků chrchlů naloženo na Dvacet deka šunky a dopraveno do Nirgorova asteroidového pásu, kde byli paseni Champbaccou a později v Kompostárně zpracováváni na novou generaci chrchlovice lihovaru Ch&Ch.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License