choroš tečkovaný

Choroš tečkovaný byla dřevokazná houba vyskytující se na kashyyyckých wroshyrech. Rostl výhradně v mrtvém dřevě a Wookiové, zejména ti z Ittummi, z něj vařili chutnou polévku, protože za syrova byl nestravitelný. Dal se splést s vzácnějším, ale o to výrazněji jedovatým chorošem skvrnitým, což mívalo fatální následky.

Historie

Houba byla jakožto přísada do polévky používána už primitivními chlupáči, a to bez jakýchkoliv negativních účinků. Kolem roku 4460 BBY však Yzzma z Ittummi při pokusech proměnit svého syna v lamomuta zjistila, že přidání tajné ingredience do houbové polévky mění výsledný roztok v lektvar, po jehož zkonzumování se i ti nejmírnější Wookiové mění v zuřící bestie. Díky tomuto omylu pak vznikla kasta ittummských berserkerů, kteří od té doby houbu sbírali pro vojenské účely.
Pokusy s cíleným pěstováním choroše v mrtvých stromech sice opakovaně selhávaly, přesto se houbě na planetě celkem dařilo, zejména za Imperiální okupace, kdy poptávka klesla a všude bylo dost padlých stromů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License