Chlouppkův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Chlouppkův světelný meč

Chlouppkův světelný meč byla zbraň Chlouppka, kterou si tento vyrobil v roce 21 BBY na měsíci Miu Leptonis IV pod dozorem mistra Champbaccy. Rukojeť byla delší, než bylo u běžných mečů zvykem, takže se dala pohodlně držet oběma rukama, a byla zhotovena z dřeva kashyyycké švestky. Dřevo si majitel sám opracoval, jádro však bylo kovové a pomáhal mu s ním Neva Habili. Zvláštností onoho meče byla jeho kovová záštita. Meč vyzařoval azurově modrou čepel.
Krystal v jeho jádru pocházel z planety Ilum, kde ho majitel získal již o dva roky dříve opitím gorgodona do bezvědomí. Meč s sebou měl i v posledních hodinách války klonů během bitvy o Kashyyyk, ale aktivně ho nepoužíval a naopak ho později po jednom z Kulíků poslal do bezpečí. K jeho ostrému použití v souboji došlo nejpozději v roce 14 BBY, kdy s ním trestal Algernnon de Bray. Právě jím také v roce 10 BBY pořezal Anarada, jehož lovci ho později dopadli a zavřeli na Duk'zaru. Meč putoval jako trofej do Anaradova sejfu v paláci na Nal Hutta, kde zůstal až do roku 6 BBY, kdy ho během loupeže Perly nicoty ukradl a majiteli vrátil Asyrk Aatashu.
Od té doby s ním Chlouppek máchal poměrně často a sesekal s ním několik temňáků, ale nakonec se ho roku 2 BBY vzdal gestem, kdy jej dal starostovi hlavního města na planetě Atalay na znamení toho, že nejsou jejich vládci a noví okupanti. Krystal si však z meče vyloupl a měl ho schovaný, aby si ho v případě nutnosti mohl udělat znova.
10. 8. 0 ABY se pro něj při příležitosti kontroly planety a Wyrrgyho stavil a vzal si ho zpátky, ale aktivně ho používat nezačal, protože měl vhodnější zbraně.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License