Chlouppkova dílna

Chlouppkova dílna byla chaloupka nalézající se na Kashyyyku, pod jedním z kořenů wroshyru, který se tyčil kilometry vzhůru a nacházelo se v něm jezero Varf. Měla dvě patra, dílnu, do které se vešel celý katamarán, a taky sklep. Několik kroků od hlavní budovy se nacházela i kadibudka.
Vedla od ní pěšina, která se táhla kolem vodopádu, jenž vytvářel jeden z přítoků řeky Vrtavry. Pěšina se pak napojovala na stezku, která vedla až do města Tyrvrarr.

Historie

Chlouppek ji postavil, když roku 71 BBY odešel dobrovolně do Země stínů.
Po několik desítek let tam žil jak Chlouppek, tak jeho žena Luccyzbann a bratranec Salltryn.
Muži vyráběly katamarány a spravovali stezky v Zemi stínů, Luccy byla proslulá svými džemy, kterých měla vždy plnou spíž.
Roku 37 BBY se Chlouppek s Luccy přesunuli z chaloupky do Tyrvrarru, kde vychovávali Jessicu Karnis, ale navštěvovali ji společně. Salltryn v ní tou dobou stále žil.
Roku 29 BBY, když zemřela Luccy, byla dílna zapečetěna a od té doby v ní nikdo nežil.
Roku 19 BBY se do ní uchýlili duhoví rytíři, kteří přežili vyhlášení rozkazu 66. Lempix tam prováděl autopsii klonů a dozvěděl se při ní o inhibičním čipu, který měly všechny klony od narození.

Roku 0 ABY byla chalupa silně poškozená zničením jezera Varf, ale pravděpodobně měla sklep stále plný lebek klonů a ve spíži bylo ještě pár posledních sklenic s džemem po Luccy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License