Chlouppkova dílna

Chlouppkova dílna byla chaloupka nalézající se na Kashyyyku, pod jedním z kořenů wroshyru, který se tyčil kilometry vzhůru a nacházelo se v něm jezero Varf. Měla dvě patra, dílnu, do které se vešel celý katamarán, a taky sklep. Několik kroků od hlavní budovy se nacházela i kadibudka s příhodným divoce rostoucím trsem kakulohy. Vedla od ní pěšina, která se táhla kolem vodopádu, jenž vytvářel jeden z přítoků řeky Vrtavy. Pěšina se pak napojovala na stezku, která vedla až do města Tyrvrarr.

Historie

Chlouppek ji postavil roku 71 BBY, když odešel dobrovolně do Země stínů. Její konstrukce vycházela z Barwigova učení a Chlouppek tam měl navíc zavedený nejrychlejší Holonet na planetě, aby se mu lépe vykonávala práce SAP supportu pro sullustánskou továrnu.
Po několik desítek let tam žil jak Chlouppek, tak později i jeho žena Luccyzbann a bratranec Salltryn. Muži vyráběli katamarány, spravovali stezky v Zemi stínů a sem tam něco vypálili, Luccy byla proslulá svými džemy, kterých měla vždy plnou spíž. Párkrát je tam navštívili Zoli se synem.
Roku 37 BBY se Chlouppek s Luccy přesunuli z chaloupky do Tyrvrarru, kde vychovávali Jessicu Karnis, ale stále ji společně navštěvovali. Salltryn v ní tou dobou pořád bydlel.
V roce 29 BBY, když zemřela Luccy, byla dílna zapečetěna a od té doby v ní nikdo trvale nežil.
Roku 19 BBY se do ní uchýlili duhoví rytíři, kteří přežili vyhlášení rozkazu 66. Lempix tam prováděl autopsii klonů a dozvěděl se při ní o inhibičním čipu, který měly všechny klony od narození.
28. 3. 0 ABY byla chalupa poškozena zničením jezera Varf a přívalovou vlnou, ale sklep měla stále plný lebek klonů a ve spíži bylo ještě pár posledních sklenic s džemem po Luccy.
Začátkem roku 1 ABY objevila poničené obydlí Anerrzzka, Chlouppkova prababička, která v něm přebývala až do své smrti 2. 2. 1 ABY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License