Chlouppek a krystal šílence

[„Kurva, teď abychom si nadělali zásobu baziliščích zubů.“]
- Champbaccovo zhodnocení mise

Chlouppek a krystal šílence: 13. 8. 0 ABY
Kdo se zúčastnil: Champbacca, Chlouppek, Fidorkka, Kody-Kann Tonewy, Lassilla Theemu, Rox, Voh-Jin Sanseator Misto
Místo určení: hyperprostor, trasa Ootmian Pabol směrem k Nar Shaddaa, okraj Huttského prostoru, paluba Růžového sršně

Úvod do děje

Hrdinové po předchozí akci vyložili Wyrrgyho a jeho krámy na Pevnosti Boyarr a vraceli se do civilizace, protože měli důležitější věci na práci, nicméně palubní bar Sršně byl zásoben jen mrzce soudkem sullustánského ginu, k němuž ani neměli tonic, a tak se začali nudit. Z Wyrrgyho deníků toho pro specifické šifrování moc nezjistili, a tak se vrhli do zkoumání světelného meče, který si vezli s sebou a který vyzařoval podivnou, zlou, nepěknou auru.

Detaily

13. 8. 0 ABY

07:03 Růžový sršeň překročil hranice Huttského prostoru, gin byl vypit, bar zel prázdnotou. Champbaccovi s Chlouppkem se však ještě nechtělo spát, a tak se rozhodli, že se pustí do očišťování krystalu v temném meči, který našli ve Wyrrgyho bedně s veteší. Fidorkka je sledovala, těšíc se, že jim to třeba bouchne do ksichtu, Kody v kumbále vysvětloval Lassille výhody členství v parsekovém klubu.
07:05 Wookiové položili meč na stůl ve společenské místnosti a začali se připravovat na rituál.
07:07 Přidal se k nim Kody, ptal se, co dělají, a po vysvětlení se k nim přidal, protože něco podobného se chtěl naučit taky. Lassilla si ve své kajutě zapnula počítač a kontrolovala poštu.
07:09 Champbacca s Chlouppkem se začali soustředit na očišťování krvácejícího krystalu, ale tím probudili jednu z relikvií smrti a upoutali na sebe pozornost strašlivého Strážce vědění, který nebyl tak mrtvý, jak si někteří mysleli. Okamžitě je vyrušila sílící aura temné strany. Vyzařovala z meče, Chlouppkovi byla povědomá a Kodyho s Fidorkkou ovlivnila natolik, že ztratili vládu nad vlastními těly. Rox se v nich během vteřinky zorientoval a začal jejich prostřednictvím zjišťovat, co se děje a kde je. Jakmile pochopil, že se mu povedlo ovládnout jednoho z mužů zodpovědných za jeho smrt a že další dva se nachází poblíž, zeptal se jich, kde je Wyrrgy, načež se začal sápat po meči.
07:10 Champbacca mu slušně odpověděl, že u jeho mámy, vole, a doporučil Chlouppkovi, který se zbraně zmocnil jako první, vyhodit ji z lodi. Ten se kolegy obratem zeptal, má-li ještě u sebe granáty s uspávacím plynem, a protože měl, oba si nasadili dýchátka a on zamořil kajutu plynem. Z granátů.
07:11 Kody byl plynem zasažen a uspán, Fidorkka pouze zasažena a vytočena. Chlouppek utíkal i s mečem k přechodové komoře, se svou posedlou milou v zádech. Hodila po něm vyrvanou židli, leč minula a jen zásluhou nízké kvality projektilu neprorazila díru v trupu.
07:12 Champbacca zkontroloval životní funkce Kodyho, zjistil, že temná aura z něj zmizela a že obrat ho o zbraně ještě nemůže, a vyrazil za kočkující se dvojicí do chodby. Za nejbližším rohem mezitím Chlouppek podrazil Fidorce nohy a bral ji do kravaty, což se neobešlo bez rvačky a krvácení z čumáku toho menšího z nich. Lassilla v kajutě zcela vyrovnaně hledala práci.
07:13 Ačkoliv se Rox v těle gladiátorky pokoušel o úskok a útok ze zálohy, přítomný slepec ho prokoukl, zalehl jí nohy a Chlouppek ji nadále držel. Champbacca pak Fidorkku uspal kontaktní hypnotickou sugescí, kterou měl nacvičenou ze svých dávných setkání s Churrem, a bylo po boji.
07:14 V chodbě se objevila průhledná silueta, v níž Chlouppek poznal Roxe, jen mu od minula chyběl nos. Znovu se jich ptal, kde je Wyrrgy, a přidal dotaz nový, zda si myslí, že je po všem.
07:15 Champbacca projevil zájem vědět, co je to za píčuse, ale Chlouppek správně pochopil, že není čas na řeči, a pustil se do urychleného, nepříliš šetrného rozebírání meče, z něhož oba cítili silnou temnotu. Rox nadále žvanil a sliboval pomstu všem svým vrahům, z nichž to momentálně slyšel jen jeden. Už s prvním křupnutím v meči však viditelně slábl.
07:16 Destrukce meče byla dokonána, Rox ještě chvíli hudroval a pak zmizel. Champbacca poznal, že krystal nemá cenu zachraňovat, a doporučil ho prostě i s ostatky meče nacpat do torpéda. Voh-Jinovi bylo interkomem doporučeno, ať si zavře kokpit, pokud nechce, aby se mu tam dostal plyn.
07:18 Champbacca s Chlouppkem znovu zkontrolovali Kodyho a Fidorkku, odtáhli je na lůžka a spustili program na odsávání škodlivin z paluby. Jakmile se vzduch začal čistit, dohodli s Voh-Jinem změnu kurzu k nejbližší černé díře a připravili torpédo s ostatky meče, nicméně ještě neprobírali nic citlivého, kdyby náhodou Rox svůj odchod jenom předstíral.
Po zbytek cesty k černé díře monitorovali spící kolegy a Chlouppek Champbaccovi konečně vypověděl všechno, co o Roxovi věděl. Rovněž začal vymýšlet, co říct Fidorce, aby ji hned po probuzení zase nenasral. Lassillu, která byla celou dobu zavřená v kajutě, chtěli poslat udělat sendviče, ale protože si včas vzpomněli na její zálibu v jedech, radši to nechali být a ona si šla dát sprchu.
11:37 Vyskočili z hyperprostoru nedaleko černé díry, odpálili torpédo a nechali ho detonovat kousek před horizontem událostí. Následně kontaktovali Kanryho, aby preventivně všechny Wyrrgyho věci zamrazil do karbonitu a schoval je někde daleko. A rovnou od něj zjistili, že v době řádění Roxe na palubě Wyrrgy nevykazoval žádnou neobvyklou aktivitu.
11:45 Skočili do hyperprostoru a pokračovali v cestě na Nar Shaddaa.

Následky

Hrdinové měli jasno, že Rox svou domnělou smrt přežil, na Kawenu a další uprchlíky z Atalay padl stín podezření, že jsou jím posedlí také, a příslušníci odboje měli za úkol je důkladně hlídat. Wyrrgyho smetí bylo zamrazeno do karbonitu a posláno dál od pevnosti, Roxův meč byl komplexně neutralizován.
Bylo zjevné, že až vyřeší důležitější věci, nečeká skupinu toužený odpočinek, nýbrž další zachraňování kosmíru.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License