CHLAST

„Nebuďte kokoti, neposlouchejte kokoty, nepijte víno.“
- tři základní přikázání

Církev huňatých latentních alkoholiků, spasitelů a tuzérodárců, zkráceně CHLAST, byla chadra-faní církev z Oarligu. Její členové uctívali huňatého alkoholika a spasitele Champbaccu a huňatého alkoholika a tuzérodárce Chlouppka a pracovali v jejich lihovaru.

Historie

Církev byla založena 1. září 0 ABY v Kančím hnízdě na Oarligu, a to v reakci na dva zázraky: první, kdy Champbacca vyléčil Peechpeerův šedý zákal chrstnutou blecherovkou, a druhý, kdy celá chadra-faní komunita Chlouppkovou štědrostí značně zbohatla. O dva dny později se zakladatelům církve podařilo od svých idolů získat základní tři přikázání, toho času na podtáckách, a v následujících dnech proběhla velmi krátká občanská válka mezi těmi, co očekávali další přísun přikázání, a těmi, co považovali trojici za dostatečnou. Spor byl ukončen použitím bitevní meditace a i skeptikové v čele s Kecherkem uznali, že tři přikázání vlastně bohatě stačí.
Když byla obnovena činnost lihovaru Ch&Ch, chtěli v něm všichni členové církve pracovat zadarmo, ale to jim vedení zakázalo a dostávali normální, na poměry na planetě vlastně i mírně nadstandardní plat. Nestěžovali si, pomáhali kde se dalo a po večerech plánovali, jak svým spasitelům postaví majestátní chrám.
V lednu 1 ABY se části nejvěrnějších podařilo proplížit na palubu lodi, se kterou Chlouppek odlétal na Kompostárnu, a dostali se tak do země zaslíbené, kde pod Champbaccovým dohledem pomáhali s péčí o chrchly a další zvířectvo.
13. 4. 1 ABY odmítla většina příslušníků církve v čele s Kecherkem Tamořinu pobídku k evakuaci Kančího hnízda a byli zajati a drženi inkvizitorem Hanakem. I před ním je však zachránili zbožňovaní chlupáči, kteří si tím definitivně pojistili postavení chrámu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License