Chiwawa

Chiwawa bylo endorheické jezero na Kashyyyku, na východ od Rwookrrorro. Jeho hlavním přítokem byla řeka Tiwanakku, žily v ní stovky druhů rybomutů a korýšomutů a drtivou většinu pobřeží kryly nepropustné mangroshyrové porosty. Se svými 310 000 km2 plochy patřilo mezi největší na planetě, díky mírně slané vodě nikdy nezamrzalo a představovalo tedy celoroční dopravní spojnici mezi Okikuti a Tunnatutikanem. Podle pověstí v něm žilo hned několik vodních netvoromutů, které ale před moderní technikou skrývaly husté porosty řas.

Historie

V dávném pravěku mělo jezero standardní odtok do moře, a to v podobě řeky, kterou ale přehradilo vrásnění, jehož následkem vznikly Nízké Tatrrry. Jezero pak několikanásobně zvětšilo svou plochu a dosáhlo až do míst, kde se později nacházelo Llullaillaco, ale pak zaúřadovalo odpařování podpořené četným rostlinstvem a po krátké éře vysychání bylo dosaženo rovnováhy. Fauna i flóra se tomu brzy přizpůsobily.
Ačkoliv představovalo bohatý zdroj potravy pro nejrůznější havěť, Wookiové ho pro obtížnou přístupnost využívali jen minimálně a jediným permanentním osídlením, které z něj bralo vodu, bylo Okikuti, které se nacházelo na skalách vysoko nad jeho hladinou. Rybáři z Tunnatutikanu na něj sice občas vypluli, ale v dobách hojnosti preferovali bezpečnější deltu řeky.
Za okupace rybolov definitivně ustal a sem tam se na něm za záhadných okolností ztratila nějaká ta trandoshanská patrola.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License