Chimalpopocca

Chimalpopocca byl Wookiee z Kashyyyku, legendární král a zakladatel rodu Chimalli. Ačkoliv byla v jeho dobách relativně rozšířená polygamie, měl jenom jednu ženu, Matlalatzin, a na všech dobových malbách a rytinách je zobrazen s nacpanou dýmkou, smotanými listy neznámé rostliny nebo aspoň se zapáleným štítem.

Historie

Přesné okolnosti jeho narození nejsou známy, ale podle všeho pocházel z kmene, který na území jeho pozdějšího království dovedl praotec Choccapic.
V roce 6066 BBY se už jako král účastnil své první bitvy, kterou vyhrál hlavně proto, že před ní na svém štítu zapálil čarovné byliny a pak je inhaloval.1 S jejich užíváním pokračoval i později a dle názoru mnohých historiků právě to zapříčinilo, že válčit odmítal a všechno řešil diplomaticky.
Kolem roku 6000 BBY z pozice velmi oblíbeného vladaře jednoho ze tří dominantních království schválil výstavbu Rwookrrorro, které mělo sloužit jako pojistka, že spolu zúčastněné státní celky nebudou válčit. Tato strategie fungovala tak dokonale, že město přežilo všechna tři království a nejpozději za náčelníka Baccy se stalo planetárním kapitolem.
Zemřel relativně mlád na rakovinu plic, ale jeho rod přežil až do doby po bitvě o Yavin a patřili do něj takoví významní Wookiové jako například Pachacutec, Attahualpa nebo Chack.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License