Chimalpopocca

Chimalpopocca byl Wookiee z Kashyyyku, legendární král a zakladatel rodu Chimalli. Ačkoliv byla v jeho dobách relativně rozšířená polygamie, měl jenom jednu ženu, Matlalatzin, a na všech dobových malbách a rytinách byl zobrazen s nacpanou dýmkou, smotanými listy neznámé rostliny nebo aspoň se zapáleným štítem.

Historie

Narodil se v roce 6096 BBY jako princ království, které na východě kontinentu založili potomkové praotce Choccapica, a trůn zdědil již v raném věku.
V roce 6066 BBY se účastnil své první bitvy, kterou vyhrál hlavně proto, že před ní na svém štítu zapálil čarovné byliny a pak je inhaloval.1 S jejich užíváním pokračoval i později a dle názoru mnohých historiků právě to zapříčinilo, že válčit odmítal a všechno řešil diplomaticky. Mnohé spory svých poddaných považoval za žabomyší a demonstrativně při jejich řešení v jeho síni usínal,2 což kupodivu docela fungovalo.
Kolem roku 6000 BBY z pozice velmi oblíbeného vladaře jednoho ze tří dominantních království navrhl a podporoval výstavbu Rwookrrorro, které mělo sloužit jako pojistka, že spolu zúčastněné státní celky nebudou válčit. Tato strategie fungovala tak dokonale, že město přežilo všechna tři království a nejpozději za náčelníka Baccy se stalo planetárním kapitolem.
Zemřel relativně mlád na rakovinu plic, ale jeho rod přežil až do doby po bitvě o Yavin a patřili do něj takoví významní Wookiové jako například Pachacutec, Attahualpa nebo Chack.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License