Chimalli

Chimalli byl vážený rod převážně tmavě hnědých až černých Wookiů z Kashyyyku, který bez přerušení vládl v Ittummi už od dob jeho založení. Počátek rodu se nicméně datoval až někam do roku 6000 BBY ke králi Chimalpopoccovi, který byl zodpovědný za vybudování Rwookrrorro, a podle legend dokonce až k praotci Choccapicovi.
V erbu měl Chimalpopoccův doutnající štít a objevilo se v něm i několik jedinců citlivých k Síle, ovšem byly to spíš výjimky.

Oficiální linie

Wookiové s úředně modrou krví, to jest čistokrevní šlechtici. Tato linie byla dvakrát zredukována takřka na hranici zániku, poprvé při epidemii neštorrrovic v roce 4555 BBY, podruhé během imperiální okupace, kdy byli nasazeni v Táboře 52.
V závorkách je období, kdy působili jako náčelníci v Ittummi.

Členové

Linie pekařů

Větev vzniklá z románku Kurruchiche a kuchařky Warawary. Její příslušníci byli postupem času méně a méně čistokrevní, víc a víc zrzaví a vlastně neměli nejmenší tušení, že byl jejich předek nelegitimním synem prvního druida z Ittummi. Po tisíce let se živili jako kuchaři, pekaři a cukráři pracující pro náčelníkovu rodinu, tuto tradici přerušili až Zygerriané svým nájezdem na soukromou pekárnu za městem, po němž musel být dědic dán k adopci a nikdy se péct nenaučil.

Členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License