Chichimecca

Chichimecca byla černá Wookiee z Kashyyyku, holička. Ač nikdy nepodstoupila berserkerský výcvik a na klienty bývala zpravidla velmi milá, byla taky značně cholerická, výbušná a po vyprovokování vysloveně nebezpečná.1

Historie

Narodila se roku 105 BBY v Ittummi jako poslední z šesti dcer Kichinally, který se o dva roky později stal náčelníkem, ale navzdory modré krvi a příslušnosti do rodu Chimalli nikdy neaspirovala na trůn a mnohem víc si rozuměla s břitvami. Otec ji do ničeho nenutil a matka ji dokonce ve zvolené kariéře kadeřnice aktivně podporovala. Chichimecca se tak vyučila kadeřnicí, a protože byla na klienty milá, slušně si vydělávala, aniž by se moc nadřela.2 Příležitostně sice došlo k incidentu, kdy někoho pro nějakou zdánlivě nevinnou poznámku prohodila oknem, ale takový klient si pak většinou radši nikde nestěžoval a ještě byl rád, když ho po vychladnutí vzala zpátky.
Stříhala i po vyhlášení rozkazu 66, kdy začal být Kashyyyk systematicky zotročován, ale politická situace ji silně frustrovala a ona byla čím dál agresivnější, což se projevilo na nárůstu průměrné délky chlupů obyvatel města.3 Ittummi pro svou odlehlou polohu a nevelkou populaci každopádně nepředstavovalo lákavý cíl otrokářů, nějakou dobu odolávalo a Chichimecca se na jedné bujaré oslavě stihla dát dohromady s hostinským Omnimorem, jemuž dala v roce 7 BBY dceru Panchah. Rodina pak ale držela pohromadě víceméně jenom kvůli tomu, aby malá neměla trauma, a Chichimecca tak ke štěstí nepřišla. Rok před bitvou o Yavin byli navíc všichni tři dopadeni při imperiálním nájezdu, vybaveni inhibičními čipy a nahnáni do Tábora 52, okopávat kashyyycký chmel.
Tam krátce před zásahem Kashyyckého odboje zemřela vyčerpáním, ovšem vydržela déle než všechny její sestry, z nichž většina zahynula v laboratoři, kde na nich imperiální vědci zkoušeli nové druhy šampónů.

Zrcadlový vesmír

V zrcadlovém vesmíru se stala matkou Banzarry, jednoho ze tří prominentních synů Dartha Wango, který ji za to odměnil tím, že pokosil všechny její žijící příbuzné ve městě a udělal z ní náčelnici Ittummi. Zpočátku měla relativně volnou ruku, později se zodpovídala guvernérce Furriose.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License