Chichimecca

Chichimecca byla černá Wookiee z Kashyyyku, holička z Ittummi.

Historie

Narodila se někdy před rokem 100 BBY jako nejmladší z šesti dcer náčelníka Kichinally, ale navzdory modré krvi a příslušnosti do rodu Chimalli nikdy neaspirovala na trůn a mnohem víc si rozuměla s břitvami. Ač nikdy nepodstoupila berserkerský výcvik, byla značně cholerická, výbušná a pro klienty mnohdy vysloveně nebezpečná.1
Stříhala je i po vyhlášení rozkazu 66, kdy začal být Kashyyyk systematicky zotročován, ale politická situace ji silně frustrovala a ona byla čím dál agresivnější, což se projevilo na nárůstu průměrné délky chlupů obyvatel města.2 Ittummi pro svou odlehlou polohu a nevelkou populaci každopádně nepředstavovalo lákavý cíl otrokářů, nějakou dobu odolávalo a Chichimecca se na jedné bujaré oslavě stihla dát dohromady s hostinským Omnimorem a v roce 7 BBY mu dát dceru Panchah. Zhruba rok před bitvou o Yavin však byli všichni tři dopadeni při imperiálním nájezdu, vybaveni inhibičními čipy a nahnáni do Tábora 52, okopávat kashyyycký chmel.
Tam krátce před zásahem kashyyckého odboje zemřela vyčerpáním, ovšem vydržela déle než všechny její sestry.

Zrcadlový vesmír

V zrcadlovém vesmíru se stala matkou Banzarry, jednoho ze tří prominentních synů Dartha Wango, který ji za to odměnil tím, že pokosil všechny její žijící příbuzné a udělal z ní náčelnici Ittummi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License