Cherwook

Cherwook byl početný a vlivný rod převážně hnědých Wookiů z Kashyyyku. Po většinu historie vládli v Rwookrrorro a podle některých komisařů KOPR byli právě oni zodpovědní za úpadek planetární aristokracie. V erbu měli nejprve, později rukojeť Baccovy ceremoniální čepele.

Historie

Jeho členové pocházeli většinou ze západního království, z území Šošonů, a za praotce rodu tak byl považován Manitoo. Oficiální zakladatelkou byla v roce 5710 BBY Cher, dvorní dáma královny Shoshawny, která byla do šlechtického stavu povýšena za dlouhodobé zvládání těch administrativních úkonů, na něž královna zrovna neměla náladu nebo čas.
Ačkoliv se jednalo o jeden ze starších rodů, dlouhou dobu neměl absolutně žádný majetek ani ambice. To se změnilo až s Baccou, který v roce 5106 BBY s pomocí meče z mimozemské slitiny získal městský trůn a s ním i post náčelníka. Epidemie neštorrovic v roce 4555 BBY sice jejich řady značně zredukovala, ale moc si udrželi a díky podpoře Appachů se brzy vzpamatovali a vládli vesele dál.
V roce 1461 BBY se je pokusil sesadit Marrx se svými revolucionáři, ale Cherwookové palác s pomocí loajalistů ubránili a Kommanche vyhnali.
Ani v následujících stoletích o trůn nepřišli, vládli povětšinou moudře a ve prospěch všeho lidu a do lesa je vyhnalo až Impérium, když začalo planetu krátce po pádu Republiky plošně zotročovat.

Hlavní linie

Dlouhá posloupnost náčelníků Rwookrrorro a jejich sourozenců, kteří většinu svého života strávili v hlavním městě a jeho bezprostředním okolí. Šlo o politiky i obchodníky, někteří podnikali a jiní cestovali, jednalo se prostě o pestrou směsku, kterou spojovala hlavně ochota řídit chod kashyyycké společnosti.

Členové

Vedlejší linie

Jakožto početně největší rod měli i Cherwookové celou řadu vedlejších rodových linií, a to zejména v okolí hlavního města. Pár se jich ale dostalo i na kolonie, zejména těch, co je nebavilo sedět na židli a pořád někoho komandovat.

Členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License