Chendrrl

Chendrrl bylo největší město na Alaris Prime, které po většinu času fungovalo jako tamní kapitol. Patřilo k technologicky nejvyspělejším sídlištím nejen na měsíčku, ale i v celé soustavě a sektoru. Vládla tam rada pěti volených radních, mezi které se nějaký čas marně pokoušeli vetřít příslušníci rodu Tlacochitli. Na mýtině za městem stála hospoda Hlava slimejše.

Historie

Základy města byly položeny koncem roku 39 BBY na místě jednoho z táborů, které rozbili kolonisté během války s Obchodní federací, a už kolem bitvy o Naboo se odtamtud vyvážela špičková komunikační elektronika do celého sektoru. Tři roky po založení města tam vznikl i profesionální fotbalový tým, Černé gerraky.
Krátce po začátku války klonů město těžce poškodila Sev'rance Tann při svém tažení za aktivačními kódy pro decimátory, ale obyvatelé se s tím rychle vypořádali. Horší byl nástup Impéria, kdy byla většina podniků znárodněna a populace nahnána do fabrik.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License