Chendrrl

Chendrrl bylo jedno z větších měst na Alaris Prime, které po většinu času fungovalo jako tamní kapitol.
Bylo vybudováno někdy po roce 36 BBY na základech jednoho z táborů, které vybudovali kolonisté během války s Obchodní federací, a už kolem bitvy o Naboo patřilo k technologicky nejvyspělejším sídlištím v celé soustavě.
V roce 22 BBY ho krátce po začátku války klonů těžce poškodila Sev'rance Tann při svém tažení za aktivačními kódy pro decimátory.
Často ho navštěvovala Borroro, a to jak za Republiky, tak později během imperiální okupace, kdy byla většina populace nahnána do fabrik.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License