Chenachochan

Chenachochan byla hornická vesnice na Kashyyyku. Stála na povrchu a její obyvatelstvo se živilo téměř výhradně těžbou rudy z jednoho tamního dolu. Už během posledních let Republiky však ruda docházela, význam vesnice upadal a horníci nacházeli smysl života ve fanatické podpoře podprůměrného fotbalového klubu Fárač. Dokonce i Ďura, jediná tamní hospoda, byla zavřená už nějaký čas před válkou klonů.
Nejbližšími městy byl Tunnatutikan na východě a Ittummi na severu. Na jihu ležel obávaný les Rraholec.
Během rozkazu 66 se tam stavil Champbacca, aby obyvatele varoval před zradou klonů, ale ti ho neposlechli, nahlásili a vesnice pak byla srovnána se zemí jednou ranou z republikového křižníku na orbitě.
Za okupace byla z kráteru dobývána ruda pro imperiální válečnou mašinérii, ale nejednalo se o střežený tábor a Kody-Kann Tonewy, Rou D'Rixx a Furriosa tam po získání kódů z interdiktoru Götterdämmerung zvládli přistát relativně nepozorovaně a povedlo se jim dokonce dočasně deaktivovat inhibiční čipy zbývajících horníků. Darovali jim vysílač, který čipy rušil, a doporučili jim prchnout do lesa.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License