Cheev'andar

„Ná, čičí.“
- obvyklý způsob volání na Cheev'andar

Cheev'andar, pro přátele Chee, byla fialová Twi'lečka z Miu Leptonis IV. Dětství prožité v komunitě, kde byla její matka prakticky jedinou ženou uprostřed hromady dřevorubců, se na ni pak podepsalo víc než latentní citlivost k Síle a byla ještě promiskuitnější než většina archetypických příslušnic její rasy.

Historie

Narodila se v roce 39 BBY v Raindale, a to společně s dvojvaječným dvojčetem Regem. Už v devíti letech pak dokázala účinně provokovat a kdyby ji všichni vesničané neznali, nejspíš by některého dokázala dostat do vězení.
Když se na měsíc v roce 29 BBY přistěhovala enkláva temných uživatelů Síly z Limpi, byla Chee i s bratrem rychle objevena a přes potlačené protesty rodičů zrekrutována, načež se přesunuli do útrob jeskyně. Chee tam prokázala sice pokřivenou, ale značně vyvinutou empatii, pročež z ní měl být vycvičen průmyslový špion, a v následujících letech se sice dost odcizila bratrovi, ale zase se velmi sblížila se zbytkem osádky akademie, nejen její mužské části. Zjednodušeně řečeno spala se všemi, co o to stáli a nečekali na Salseru, a nikdy se neptala na věk. I to jí pak přestalo stačit a chvíli pracovala v Zeleném lampionu, kde měla jako servírka přístup k většímu množství chlapů, a Layla na ni žárlila docela oprávněně.
Krátce před začátkem války klonů si postavila světelný meč, jehož fialová čepel jí krásně ladila s pletí, ale než se s ním stihla pořádně naučit zacházet, zaútočili na enklávu dva mistři Jedi. Madam Tann ji společně s Alvinem, Beenem a Na'rekem poslala na hlídku v centrální jeskyni a Chee sice předpokládala, že to je jenom další buzerace, ale mýlila se. Jakmile vedle nich dopadl mrtvý Vrax, zapnula meč a skokem se vrhla útočníkovi do boku v naději, že ho dostatečně rozptýlili její tři spolužáci. Předpoklad vyšel a ona Champbaccu povalila a odzbrojila, ale než toho stihla využít, přitáhl si svůj vypadlý meč přímo skrz ni.
Její tělo po šarvátce uklidili údi, meč byl uložen v dílně a byl použit na součástky pro novou, světlejší generaci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License