Cheek Breeki

Cheek Breeki byla Pantoranka z Orto Plutonia. Už v mládí jí byla diagnostikována kakorafifilie, chorobná záliba v prohrávání, ale celkem se s tím naučila žít.
V roce 13 BBY potkala Vojtu1, do kterého se okamžitě zamilovala a se kterým by jistě vydržela celý svůj život, kdyby ho o necelý rok později nezastřelili v jednom kasinu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License