Che

„Tak určitě… určitě nebudou boje na tomto místě. Nemaj tady kde přistát.“
- Che při poradě se Sagwen Aisling

Che byl Azoan z Azoamu, majitel kavárny. Měl trochu tmavší srst a při mluvení charakteristicky mumlal.

Historie

Narodil se roku 41 BBY v prosté pastýřské komunitě a už od raného věku dělal rodičům ostudu tím, že měl ambice. Zatímco jeho vrstevníci pásli, modlili se a byli spokojení, Che měl v sobě rebela a mlsně pokukoval po nedalekém městě Porti, kde žili kolonisté s celou řadou zajímavých technologií. Za své odmlouvání byl často fyzicky trestán, což vyústilo v to, že ve dvanácti letech utekl z domova a zamířil mezi lidi. Kolonisté ho přijali nejdřív s pobavením, později si však začali vážit jeho pracovitosti a nadšení z každé práce, kterou mu přidělili. Che tak v následujících letech zametal ulice, opravoval kanalizaci či vymetal komíny, to vše za jídlo a střechu nad hlavou.
V roce 24 BBY vařil kafe městské radě a množství pochval, které dostal, ho přimělo zvažovat kariéru v pohostinství. Díky konexím na městskou radu pak relativně rychle a za symbolický nájem získal vhodné prostory, otevřel si kavárnu a i když neměl moc jasnou představu o svém dalším směřování, docela se mu dařilo. Vařil kolonistům kafe i jeho nejrůznější náhražky a mléko kupoval od místního farmáře Eviela, s jeho neteří si občas při čekání na natankování bandasky hrál. Po nějaké době si mohl dovolit i pár pytlů exotičtějších zrn z Reythy i odlehlejších planet a kolonisté ho měli rádi, protože byl vždy dobře naladěný a vážil si stálých zákazníků.
Ve třetím měsíci války klonů přiložil packu k dílu při odrážení invaze Obchodní federace. Krátce po příletu lodi s družinou hrdinů utekl z města do nejbližšího chrámu, spolu s Gevarou a dalšími pomáhal při vykládce zbraní a ve finální bitvě byl členem První azoanské jednotky odporu pod velením Sagwen Aisling. Diverzní útok i následný ústup přežil, povedlo se mu zničit celé dva bitevní droidy a v euforii z vítězství se pak stavil u rodičů, aby se jim omluvil a pochlubil, že to dotáhl takhle daleko. Ti ho však přijali chladně a když zjistili, že se nehodlá vracet, doporučili mu jít si zase po svém.
Che tedy šel a po cestě dostal geniální nápad, jak zužitkovat odpad zanechaný na planetě Obchodní federací a ještě zlepšit svůj sortiment. Nechal si jednoduše pár rozbitých bitevních droidů, namlel je na prášek a postupně je přidával do kávy s tím, že zákazníci s jejich vypitím získají část jejich síly. Marketingový tah zabral a navíc to chutnalo dobře, a tak neměl ani nadále nouzi o odbyt.1 Se zbytkem PAJO zůstal v kontaktu a pravidelně v kavárně pořádal srazy veteránů.
Vzhledem k nezájmu Impéria pokračoval v podnikání i po převratu, neoženil se ani neměl děti a zemřel přirozenou smrtí v roce 9 BBY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License