Chayybacca

[„Kokos, to je nápad!“]
[„Co?“]
[„Přidat do čaje kokos, neasi…“]
- Chayybacca a jeho méně vizionářský pomocník

Chayybacca byl tmavě rezavý Wookiee z Kashyyyku, myslivec, náčelník Tatrrrnavy a vynálezce Taterrrského čaje. Pocházel z neurozeného rodu, do nějž patřila i jeho pravnučka Turmalina a prapravnuk Poggo.

Historie

Narodil se roku 1112 BBY v Llullaillaco a jako dítě absolvoval několik dlouhých brigád při zpracování cukernaté mízy z tamního wroshyru, ale profesionálně se tomu později věnovat nechtěl. Raději se po vystudování střední školy přihlásil na mysliveckou nástavbu a společně se zkušenými nimrody se pak staral o to, aby bylo v okolí města dost predátorů a aby se tudíž nepřemnožovali mšicomuti. Záhy se stal plnohodnotným myslivcem a neměl se špatně, ovšem čím dál víc mu začalo připadat, že náčelnice a její sbor poradkyň dostatečně nevyužívá potenciál sladké mízy, z níž by šlo jistě uvařit něco mnohem lepšího než lízátka. Nechával si ale své podněty pro sebe, pouze si po večerech četl chytré chemické knížky a doufal, že jednou přijde změna.
To se však nedělo, a když mu v roce 1010 BBY náhlý zával sněhu znemožnil návrat z horské chaty v Tatrrrách, bral to jako znamení. Společně s dalšími přítomnými rekreanty se shodli, že si založí vlastní vesnici, a zatímco ostatní probírali nejrůznější administrativní věci, on zalezl do sklepa a ze zásob během několika dní vypálil první várku svého speciálního čaje. Ačkoliv šlo o prototyp, který zatím za moc nestál, ostatním náramně chutnal a okamžitě se shodli na tom, že bude z Chayybaccy perfektní náčelník, s čímž neměl problém.
Jakmile sníh roztál, řídil nový náčelník stavební práce, zasadil se o rozvoj Tatrrrnavy a než přišla další zima, měl sklep plný surovin na nové pokusy s čajem. V následujících staletích vynalezl několik nových příchutí, ani jednou neoslepl a nakonec se přes prvotní námitky i oženil, načež na vývoji čaje pracoval i se ženou a později s potomkem. Z postu náčelníka ho nikdy nikdo nesesadil, vládl moudře a zásoboval vesnici pádným důvodem, proč v ní zůstávat. Na stará kolena také učil místní děti a dokonce publikoval několik knih o destilačních procesech.
Zemřel v roce 505 BBY a i když to znamenalo spoustu práce, vesničané mu ve zmrzlé a kamenité půdě vykopali moc pěkný hrob.

d20

Fringer 2 / Scout 4 / Big Game Hunter 3 / Scientist 1
STR 12 / DEX 12 / CON 14 / INT 16 / WIS 14 / CHA 12
Craft (alcohol) +15, Survival +14, Computer Use +10, Handle Animal +10, Knowledge (biology, chemistry, technology, wilderness lore) +10, Diplomacy +8, Listen +8, Search +8, Spot +8, Climb +7, Jump +7, Swim +7
Rugged, Endurance, Track, Stamina, Great Fortitude, Fame, Resist Poison, Inventor
Expert Stalker (tiny [plants]), Area of Expertise (chemist)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License