Charnix Pleniet

Charnix Pleniet byla soustava v sektoru Helok, v níž někdy kolem roku 34 BBY propukla občanská válka, kterou svými machinacemi způsobil Skwee-Roo Taltapes. Konflikt přiletěl zažehnat blíže neurčený počet rytířů Jedi, mezi nimiž byli i mistr Woallc Con-Denyzz a jeho padawan Algernnon de Bray.

Nacházela se tam planeta Bragban.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License