Charnix Pleniet

Charnix Pleniet byla soustava v sektoru Helok ve vnějším okraji. Nacházely se tam tři obyvatelné, obývané a volnou federací spojené planety, přičemž kapitol sídlil na Bragbanu.

Historie

Roku 34 BBY tam propukla občanská válka, kterou svými machinacemi způsobil Skwee-Roo Taltapes. Konflikt přiletěl zažehnat blíže neurčený počet rytířů Jedi, mezi nimiž byli i mistr Woallc Con-Denyzz a jeho padawan Algernnon de Bray.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License