Champbaccův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Champbaccův světelný meč

Champbaccův světelný meč byla hlavní zbraň mistra Champbaccy. Vyzařoval fialovou čepel a v jeho srdci se nacházel krystal z přívěsku, který Champbacca už jako mládě našel v rozvalinách akademie rytířů Jedi nedaleko svého rodného města na Kashyyyku.

Historie

Champbacca si meč vyrobil v roce 78 BBY na palubě lodi Crucible, krátce po návštěvě Ilumu, a navzdory návrhům profesora Hyuanga nepoužil při stavbě jediný kousek dřeva.
Zbraň se mimo Chrám podívala poprvé v roce 74 BBY, kdy ji Champbacca měl s sebou při toulkách po dolních patrech Coruscantu, kde poprvé potkal svého budoucího mistra. Při téže příležitosti se pokusil s ní přispět k zadržení anzatského vrahouna, nicméně mu při tasení pouze velmi trapně vyklouzla z ruky.
V následujících letech se s ní učil zacházet, prvního živého tvora s ní v sebeobraně zabil v roce 69 BBY, při potyčce s jedním z gangů v Petržalce.
Po prvním neúspěšném pokusu o složení rytířských zkoušek si Champbacca sestrojil i meč druhý a celkem dlouho je používal oba naráz. Ačkoliv byl několikrát přestavěn tak, že se předchozí verzi podobal jen vzdáleně, nikdy nedisponoval druhou čepelí, protože to jeho majitel považoval za zbytečně nebezpečnou frajeřinu.
Během následujících dekád ho zkřížil s několika meči jinými, například při soubojích s Yari na Aargonaru nebo s Vintu Skaarem ve dvou duelech u Tibannopolis. Nezanedbatelnou pomocí mu byl také v koloniální válce o Alaris Prime a při mnoha dalších příležitostech, kdy stál proti nepřátelům s blastery, ať už sám nebo později se svou první padawan.
Ještě na několika misích s učednicí další těsně před začátkem války klonů se často oháněl oběma meči, aby jí ukázal, jak se to dělá, a k dílu ho přiložil také v bitvě o Geonosis. Když však na Miu Leptonis IV zemřela, upustil od toho a už v šermovačce o akademii vyřídil Sev'rance Tann, Cheev'andar, Beena a několik dalších pouze tím hlavním. Následně mu v akademické dílně jenom trochu prodloužil čepel i rukojeť, aby měl větší dosah, což se mu docela hodilo při souboji s lordem Wango ze zrcadlového vesmíru.
Během války klonů ho přiložil k dílu mimo jiné v bitvě o Azoam, na jejím konci jím pak bránil trebuchet a rovněž sebe, když ho na Kashyyyku zastihl rozkaz 66. Tam jím také řízl Taca Donose, načež si nechal světelný meč jeho učednice a zakomponoval ho do prodloužené rukojeti tak, že se dal v případě potřeby odpojit a používat současně s hlavním. V této podobě ho použil v roce 15 BBY při souboji s inkvizitorem Hazzarem na Kuatu, kde byl odzbrojen a kde meč padl do rukou inkvizitora. Ten krátce zvažoval, že si ho podrobí a ponechá jako náhradu za svůj vybuchlý, ale nestihl to, protože mu ho krátce nato sebrala Jessica při souboji během záchranné akce. Meč se tak dostal zpátky k Champbaccovi a po exodu akademiků začátkem roku 14 BBY s ním Miu Leptonis IV opustil. Ještě koncem téhož roku ho úspěšně použil při útoku na Algernnon de Bray v jejím paláci na Limpi a následně ho z bezpečnostních důvodů raději schovával. Po získání Palpatinova palce ho rozebral a zakomponoval do přístrojů na palubě a modelů imperiálních lodí ze šrotu, ale sem tam si ho zkusmo složil a zase rozebral, aby to nezapomněl, a po dalších čtrnáct let ho využíval jen minimálně, například když se bránil útoku stína Ruukiho.
V roce 0 ABY jej znovu poskládal a vytáhl nejprve při misi na Flame of Justice, později na Nar Shaddaa, kde s ním začal provokovat inkvizitory. Následně ho zkřížil s mečem inkvizitora Dergola, později při útoku na sídlo inkvizitorů na Rozengardu jím usekl ruce Mufarovi a bránil se zbrani inkvizitorky Ugidy.
Následně ho mohl opět bezpečně odložit, před útokem na Citadelu ho odkázal Erris s prosbou, ať ho někde zakope a zasadí nad ním metawroshyr, a znovu ho začal používat až na Kompostárně, při výcviku Banany a Fidorkky. Když se začal věnovat studiu holocronu z Ittummi, odlil si pod vedením hologramu Aywen Aisling pár součástek ze slitiny niklu a aurodia.
K dalšímu použití meče v ostrém souboji došlo až 13. 4. 1 ABY, kdy jím Champbacca několikrát třísknul o meč inkvizitora Hanaka. Když bylo po všem, putovala zbraň opět do modelů na Palci, zatímco Zothar odlétal na Mustafar s replikou. Champbacca si ho pak po zralé úvaze vzal s sebou i do Temného labyrintu na Ugiva Cortax a mohl se tak bránit Algernnon Trojce i dalším haluzím včetně svého temného já.
23. 4. 1 ABY se meč jakožto součást výbavy Palpatinova palce podíval na Vib 3 a později i Vib 2, ale neopustil kajutu. Přesto o něj Champbacca přišel, neboť mu loď i se zbraní po nepředvídatelných událostech zabavily Rinoei a Ronaji Zhim. Ty si však krystalu nevšimly, po vyklopení zajatců loď předaly k prohledání posádce na Bastionu a pak se věnovaly blátu a terorizování Vibladonů. Důstojníci pověření prohlídkou nenašli v kajutě nic zajímavého, ale jednomu z nich se zalíbily modely a mimo záznam je vzal domů svému autistickému synovi, který si s nimi po chvíli zvykání hrál. Champbacca tak v následujících měsících používal meč jedné z inkvizitorek a čas od času v meditacích zkontroloval, jestli jeho původnímu krystalu někdo neubližuje.
V červenci roku 1 ABY se modely se součástkami staly předmětem záchranné akce. Krystalů se během ní zmocnil Vahim z inkviziční sekce 4 a krátce je nechal zkoumat médiem pod kontrolou migou, ale skupina falešných inkvizitorů je včas získala a o pár dní později doručila Champbaccovi na Ugiva Cortax. Ten ho tak znovu mohl přiložit k dílu, nicméně bylo skoro jisté, že si to dobře rozmyslí, aby se situace pokud možno neopakovala.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License