Chalcuchima

„Hmm, chutná to trochu jako čokoláááÁÁÁÁÁRGH!“
- Chalcuchima po vypití první verze zuřivého lektvaru

Chalcuchima byl Wookiee z Kashyyyku, první berserker z Ittummi. Patřil do rodu Chimalli a měl syny Attahualpu a Chacka.

Historie

Narodil se roku 4565 BBY jako jedno z prvních mláďat v Ittummi, a to přímo městskému náčelníkovi Pachacutecovi a jeho ženě Yzzmě. Ačkoliv ho v intelektuálních disciplínách již brzy dohnal a předehnal jeho o pět let mladší bratr Kurruchich, následníkem trůnu zůstával on a velkou radost z toho neměl. Byl ale schopný válečník, a tak cvičil se zbraněmi a doufal, že ho třeba otec s trochou štěstí přežije.
Nepřežil, roku 4490 BBY ho srazil blesk a Chalcuchima se musel ujmout vlády. Bratra neměl ani jako poradce, neboť krátce předtím zešílel a zmizel kdesi v lese, a navíc se jím snažila manipulovat jeho matka, jejíž touha po moci byla obecně známá. Chalcuchima se však nedal, navzdory značné nekompetentnosti se úspěšně vypořádal s většinou problémů města a pro svou snahu byl záhy skoro stejně oblíbený náčelník jako jeho otec. To se Yzzmě ani trochu nelíbilo a snažila se ho odstranit tím, že mu do jeho oblíbené houbové polévky přidávala svoje lektvary, jimiž ho chtěla proměnit v lamomuta. Kýžený efekt se však nedostavil, místo toho z něj jedna taková polévka udělala zuřící mašinu, co rozštípala jídelnu na cucky. Chalcuchima z matky vytáhl recept, založil novou kastu bojovníků, kterým lektvar pomáhal k zvýšení bojové efektivity, a ve spolupráci s šikovnými kováři navrhl první prototyp berserkeřích ryyků, které pak dlouhý čas používal. V roce 4444 BBY si nechal vyrobit nové a ty původní věnoval své oblíbené místní hospodě, která díky tomu získala jméno a kde visely až do roku 1 BBY, kdy je v sebeobraně před imperiálním nájezdem použili Omnimor a Chichimecca.
Roku 4374 BBY byl Chalcuchima zabit v boji a náčelníkem se stal jeho syn Attahualpa.

d20

Fringer 3 / Soldier 2 / Ittummi Berserker 3
STR 16 / DEX 16 / CON 18 / INT 10 / WIS 8 / CHA 10
Intimidate +14, Climb +10, Jump +10, Tumble +8, Balance +5, Handle Animal +5, Ride +5, Survival +5, Spot +4, Swim +4, Diplomacy +3
Extended Rage, Endurance, Ambidexterity, Two-Weapon Fighting, Martial Arts, Great Fortitude

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License