Chains of Freedom

Chains of Freedom byl otrokářský křižník, který byl schopný pojmout až dva tisíce pasažérů.
Od roku 87 BBY na něm sloužili Wyrrgy a Tollbrrem.
Roku 86 BBY byl za opakové pokusy o útěk Tollbrrem popraven.
Roku 84 BBY se díky lsti Gromby Hutta Wyrrgy osvobodil, povraždil celou posádku a loď vyhodil do luftu. Přežil jen Narr Assheng, který mu slíbil pomstu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License