Chains of Freedom

Chains of Freedom byl otrokářský křižník třídy Brezak. Do jeho podpalubí se v klidu vešlo až dva tisíce otroků, kteří v tamních dílnách dnem i nocí produkovali zboží pro cech otrokářů. Často byla k vidění na oběžných drahách planet v Huttském prostoru, kde jí nehrozilo obtěžování ze strany Republiky.

Historie

Chains of Freedom opustila suchý dok na Zygerrii roku 201 BBY a od začátku měla jediný účel - koncentrovat otroky a využívat je v tamní manufaktuře čehokoliv, co zrovna venku v galaxii letělo, zpravidla moderní telekomunikační techniky.
Roku 87 BBY cech koupil dva nové otroky od Rudých raubířů, Wyrrgyho a Tollbrrema. Tollbrrem byl za opakované pokusy o útěk hned v následujícím roce popraven, Wyrrgymu se v roce 84 BBY díky lsti Hutta Gromby podařilo osvobodit a následně povraždil téměř celou posádku cechu otrokářů. Následně přetížil lodní reaktor, který po pár minutách explodoval a vyhodil loď do povětří. S lodí vybuchlo i všech 1600 otroků, kteří byli tou dobou na palubě. Přežil jen otrokář Narr Assheng, jenž se navzdory zraněním, která mu Wyrrgy způsobil, stihl doplazit do únikového modulu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License