chadské blechy

Chadské blechy byly nejběžnějším typem ektoparazita na domovské planetě Chadra-fanů, odkud se s nimi rozšířily i do jiných koutů galaxie. Šlo o drobné bezobratlé živočichy, kteří se živili sáním chadra-faní krve a kteří dokázali díky silným nohám přeskočit i dospělého Chadra-fana. Krev jiných ras jim nechutnala a v bezpečí před nimi byly i banthy, ale z nouze dokázaly kolonizovat i srst nexu nebo myšohryzů. Byly vysoce rezistentní vůči chlóru a spolehlivě je odpuzovala jenom určitá sonická frekvence, která ale zároveň odpuzovala i Chadra-fany.

Historie

Chadské blechy byly starší než chadra-fanská civilizace a dle mnoha odborníků důvodem, proč se Chadra-fanové obtěžovali s technickou revolucí. Vyhovovalo jim vlhké prostředí jejich domovské planety, vzdorovaly několika pokusům o kompletní vyhlazení a postupně se dostaly i na nové planety včetně Jereku, kde z nich tamní komunita začala vyrábět blecherovku, a Bespinu, kde jim ale škodila tibanna v ovzduší a postupně tam vyhynuly.
Zatímco na Chadu byly blechy vždy nenáviděné, komunita z Jereku se je díky blecherovce naučila považovat za relativně užitečné a později je na sobě víceméně cíleně chovala. Díky tomu se blechy po bitvě o Yavin dostaly i na Oarlig a na Kompostárnu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License