Chack

[„A teď ty, má dcero poslední, řekni, jak mě máš ráda?“]
[„Mám tě, tatínku, ráda jako… sůl!“]
[„No vida, to je konečně pořádná věc, ne jako ty vaše těžké kovy…“]
- moudrý král Chack a jeho dcery

Chack byl tmavě hnědý Wookiee z Kashyyyku, náčelník Ittummi.

Historie

Narodil se v roce 4374 BBY, krátce předtím, než jeho otec Chalcuchima padl v boji. Celé rané dětství žil ve stínu bratra Attahualpy, který rychle rozfofroval většinu rodového jmění, přivedl Ittummi na pokraj ekonomické krize a přivalil na celý rod Chimalli velkou hanbu. Chackovi to, že není středem pozornosti, ani v nejmenším nevadilo a většinu volného času trávil ve společnosti místních pastevců kozomutů, ale když jeho bratra roku 4364 BBY popravili Trandoshané, musel se ujmout vlády nad zchudlou osadou.1 Ač byl už ve svých deseti letech značně mentálně vyspělý, vládl nejprve za asistence babičky Yzzmy.
Ta, ač byla dříve spíš nechvalně známou uzurpátorkou prahnoucí po moci, mu však tváří v tvář osobnímu krachu skutečně dobře radila a díky kombinaci její moudrosti a jeho vrozené inteligence se jim podařilo zmírnit dopad Attahualpovy prostopášnosti. Někdy před rokem 4200 BBY byl navíc pár kilometrů na sever od města nalezen uzel Síly a Řád Jediů tam začal budovat Kashyyycký chrám, což místní ekonomiku nakoplo takovým způsobem, že se město ještě za Chackova života vyhouplo zpátky na pozici jednoho z nejvyspělejších na celé planetě.
Zemřel roku 3999 BBY, v prvním roce sithských válek, ale měl dost potomků na to, aby jeho rod pokojně pokračoval a vládl v Ittummi až do vlády náčelníka Kichinally a zotročení planety Impériem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License