Ch&Ch

Ch&Ch byla lihovarnická společnost se sídlem na Chrchlu.

Historie

Před rozkazem 66

Společnost vznikla v prvním roce války klonů, když Champbacca a Chlouppek investovali něco kolem dvou milionů kreditů do ne-tak-docela-legální palírny Barabela Fanouše. Ten modernizoval vybavení, stal se jejich dvorním sládkem a paličem a investované peníze se rychle vracely, společně se vzorky nových pálenek. Největší výnosy plynuly z prodeje chrchlovice a největším problémem bylo brzy sehnat dostatečně kvalitní vstupní suroviny, o což se svého času starali Sebastian Sega a Tammala.
Krátce po převratu byl majetek společnosti i lihovar znárodněn Impériem a výroba lihu tam sice pokračovala, ale z podřadných surovin a hlavně byl pak denaturován, což se naštěstí žádný z bývalých majitelů nikdy nedozvěděl, jinak by propadli temné straně.

Občanská válka

Během oslav úspěšné akce na Oarligu došli Champbacca s Chlouppkem k názoru, že nemůžou-li Impérium porazit vojensky, musí to zkusit ekonomicky, a tak se rozhodli pro obnovení svého lihovarnického snažení. Přizvali k němu Deeka, který poskytl Kančí hnízdo a jablka ze zanedbávaných sadů své rodiny, a za aurodiové cihly získané z inkvizičních zásob koupili pivovar Kanec, který jim posloužil jako základ. Podařilo se jim i najít Fanouše na Vor Deo a pak bylo rozjetí nového podniku už jenom otázkou času.
Kromě několika zcela nových produktů se vrátili i k těm osvědčeným, osadili Nirgorův asteroidový pás chrchly a podepsali oboustranně výhodnou smlouvu s Tetragonem a Satanica Exports, díky nimž se měl vypálený alkohol dostat k zákazníkům bez zbytečného proclení a přihrávání peněz do imperiální kasy.

Potenciália

Pokud se povede zachránit Turmalinu, může mezi výrobky lihovaru přibýt i Taterrrský čaj.
Po válce, pokud se toho dožijí, by mohl být majitelům vrácen původní lihovar na Chrchlu a oni se můžou pokusit o znovunalezení receptu na Tyrvrarrský rum bez vody z jezera Varf, které bylo zničeno.
Během studené války a vzestupu nového řádu může společnost financovat tajně soukromou bezpečnostní agenturu Snowman, pro kterou bude možná pracovat Raywen Aisling.

Produkty

Lihovar za svou dlouhou historii vyráběl prakticky všechno včetně zkusmé prejtovice, ale do povědomí veřejnosti se dostaly hlavně následující produkty. (1) značí produkt vyráběný už během klonových válek, (2) produkt vyráběný až po vzkříšení, (?) produkt vyráběný potenciálně někdy po válce.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License