Ch&Ch

Ch&Ch byla lihovarnická společnost se sídlem na Chrchlu.

Historie

Společnost vznikla v prvním roce války klonů, když Champbacca a Chlouppek investovali něco kolem dvou milionů kreditů do ne-tak-docela-legální palírny Barabela Fanouše. Ten modernizoval vybavení, stal se jejich dvorním sládkem a paličem a investované peníze se rychle vracely, společně se vzorky nových pálenek. Největší výnosy plynuly z prodeje chrchlovice a největším problémem bylo brzy sehnat dostatečně kvalitní vstupní suroviny, o což se svého času starali Sebastian Sega a Tammala.
Krátce po převratu byla společnost i s lihovarem znárodněna Impériem a výroba lihu sice pokračovala, ale z podřadných surovin a hlavně byl pak denaturován, což se naštěstí žádný z bývalých majitelů nikdy nedozvěděl, jinak by je nejspíš kleplo.

Potenciália

V roce 5 ABY by měl být podnik vrácen původním majitelům, pokud se toho dožijí, Fanouš se vrátí z vyhnanství na Vor Deo a společně se můžou pokusit o znovunalezení receptu na Tyrvrarrský rum bez vody z jezera Varf, které bylo zničeno.
Během studené války a vzestupu nového řádu může společnost financovat tajně soukromou bezpečnostní agenturu Snowman, pro kterou bude možná pracovat Raywen Aisling.

Produkty

Lihovar za svou dlouhou historii vyráběl prakticky všechno včetně zkusmé prejtovice, ale do povědomí veřejnosti se dostaly hlavně následující produkty:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License