Cato Neimoidia

Cato Neimoidia byla vlhká planeta v Koloniích, nejbohatší neimoidianský svět a jedna z jejich nejstarších kolonií. Hlavní město Zarra, jakožto i města další, se nacházela na komplexních visutých mostech mezi vysokými skalami, pod nimiž se v nedozírné hloubce nacházela kyselá moře pokrytá mlhou.

Historie

Planeta byla kolonizována někdy před rokem 22 000 BBY, tedy v době, kdy se ještě Neimoidiani tak výrazně nelišili od Durosů. I tam ale byla vyšší gravitace a vlhkost, a tak se dál vyvíjeli podobně jako jejich soukmenovci z Neimoidie.
Díky bohatým nalezištím drahých surovin kolonie rychle zbohatla a předčila svou vyspělostí domovský svět Neimoidianů, pročež se tam od té doby stěhovali všichni ti, co chtěli ukázat, že na to mají. Vzniklo tam také několik univerzit, tamní líhně byly jen malé a výhradně soukromé a nacházelo se tam sídlo místokrále Obchodní federace.
V roce 60 BBY tam na misi pro Řád zavítali Koro Koon a Champbacca.
Během války klonů byla planeta bedlivě střežena a v roce 19 BBY na ni zaútočila republiková flotila. Bitvu přerušila až kapitulace separatistů a vyhlášení rozkazu 66, po němž tam byl sestřelen Plo Koon.
Většinu tam nastřádaného bohatství pak zabral Císař v rámci reparací a z kolonie byl zřízen imperiální protektorát.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License