Cathar

Cathar byla planeta v sektoru Quelii ve Vnějším okraji, domovina rasy Catharů. Většinu povrchu pokrývaly rozlehlé savany, tamnímu ekosystému dominovali brouci všeho druhu a všech velikostí a civilizace tam vznikla v dutých kmenech obrovských stromů.

Historie

Během velké sithské války stál Cathar na straně Jediů a Republiky, aniž by byl jejím členem, a Catharům se podařilo přispět k porážce Sithů a Mandalorianů.
V roce 3973 BBY se Mandaloriané vrátili a v odvetě za předchozí potupu planetu dobyli a zotročili. Když mandalorianské války skončily, Catharové, kteří masakr přežili, začali s obnovou své civilizace a stali se členy Republiky.
Za Impéria byla planeta vykořisťována stejně jako spousta jiných.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License