Čaro

Čaro byl Dug z Malastare, jeden z bubeníků kapely Ding Dong Dugs. Pokud měl pozorovatel tak trojku v žíle, dal se v šeru snadno splést se Smetákem, bez čehož by se asi do skupiny nikdy nedostal1.
Nebyl tak úspěšný jako jeho bratr Rovno, ale přesto přispěl do repertoáru skupiny skladbami jako Čaroprávnost a Čarodennost.
Zemřel rok po bitvě o Yavin, při útěku z věznice na Cairnu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License