Čaro

Čaro byl Dug z Malastare, jeden z bubeníků kapely Ding Dong Dugs. Pokud měl pozorovatel tak trojku v žíle, dal se v šeru snadno splést se Smetákem, bez čehož by se asi do skupiny nikdy nedostal1.
Nebyl tak úspěšný jako jeho dvojče, bratr Rovno, ale přesto přispěl do repertoáru skupiny skladbami jako Čaroprávnost a Čarodennost.
Zemřel rok po bitvě o Yavin, při útěku z věznice na Cairnu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License