Carlac

Carlac byla chladná planeta v sektoru Prefsbelt, domovina rasy Ming Po. Pokrývaly ji zasněžené pláně, lesy a hory s množstvím jeskyní.

Historie

Planeta stála po většinu galaktické historie mimo všeobecný zájem Republiky, neboť neměla případným kolonistům moc co nabídnout a domácí rasa byla ráda za svůj klid.
V roce 998 BBY, krátce po skončení nových sithstkých válek, na ní přistál mistr Jedi s bednou exotických zbraní, které chtěl v klidu tamních jeskyní rozebrat a neutralizovat. Došlo však k závalu, mistr byl zabit padajícím kamením a pušky zůstaly v jeskyni pohřbeny po dalších mnoho století.
Roku 25 BBY na planetu zavítaly Maryll a Anaby, které jeskyni našly a bednu odvezly na Coruscant.
Během války klonů byla osada domorodců terorizována Umrlčí hlídkou, která si v horách postavila vlastní základnu a místní pak zotročovala. Zasáhla však Republika, která Mandaloriany vyhnala, a domorodci mohli vesele opravovat vypálená města, protože Impérium po nich ani neštěklo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License