Carke

Carke byla k Síle citlivá Falleenka z Naboo, členka rozengardské sekce Inkvizice. Byla to panovačná puberťačka, která se nebála používat své feromony k čemukoliv, co si umanula. Nerozvinulo se u ní chápání lásky či morálky, což jí jako inkvizitorce v životě moc nevadilo, ale podle ostatních jejích kolegů z ní šel strach. Pracovala nejradši sama a společnost druhých vyhledávala jen kvůli odpočinku a velmi krátkodobě.

Historie

Carke se narodila roku 15 BBY v malebném městečku Parrlay, kde její rodiče pracovali jako zahradníci. Její citlivost k Síle dlouho unikala pozornosti imperiálních úřadů, ale nakonec na ni roku 8 BBY na svých cestách narazila Ugida, která poslala Carčiny rodiče do dolů a Carke přivezla na Rozengard. Tam ji učila uctívat lorda Styxe jak se patří a vychovávala z ní zabijáka. Ze sbírky světelných mečů po ulovených Jediích si vybrala ten nejhezčí a se Styxovou pomocí se jí podařilo podmanit jeho krystal vlastní vůli. Zničené dětství a pocit prázdnoty a přiživovaného vzteku začala krmit tím, že od roku 2 BBY vyjížděla na noční reje, při kterých lovila rozengardské úchyly, nechala se osouložit a dotyčné pak vesele zabila. Přes svůj nízký věk měla nesporný talent a Styx ji považoval za nejnebezpečnější osobu ve své buňce.
Dne 24. 7. 0 ABY si zrovna užívala volna s Mufarem a Ugidou v mučírně, když byl její domov napaden vetřelci, o kterých jim říkal Perlek. Mufar rychle vytáhl a vytáhl vstříc nebezpečí a Ugidu vzal s sebou, ale Carke nechali připoutanou na místě s tím, že se hned vrátí a budou pokračovat. Místo toho však v souboji s mistrem Jedi přišel o meč i ruce, Ugida byla zabita Furriosou a Carke musela improvizovat.
Naštěstí se nacházela v takové pozici, že když do mučírny vpadli Kody-Kann Tonewy a Demonbacca, vypadala jako nevinná oběť a dokázala to náležitě prodat. Byla osvobozena, dostala nějaké ty svršky a následovala hrdiny do raketoplánu za jednotkou klonů, kde od Vina dokonce dostala lízátko. Následně se i se skupinou přesunula na Nar Shaddaa do skladiště Mamutomutů, kde pokračovala v hraní zachráněné holčičky, co je citlivá na Sílu.
Když zjistila, že je ve stejném skladišti držen Lorax, začala vymýšlet, jak se ho coby hrozby pro své krytí zbavit, a začala kvůli tomu komunikovat se svými zachránci, kteří si to vyložili jako dobré znamení, že se ze šoku vzpamatovává. 3. 8. 0 ABY ji Chlouppek vzal na žlutou limonádu a snažil se z ní vytáhnout nějaké informace o její rodině, ale jenom mu řekla, že jsou všichni mrtví, což byla pravda.
Ve dvě hodiny ráno následujícího dne přemluvila Pitase, aby ji k Loraxovi pustil, ztropila scénu a ubodala bývalého kolegu nůžkami. Pitas ji pak odtáhl a byla zavřena v jednom z pokojů, kde ji hlídal Kody. Večer téhož dne bylo rozhodnuto, že bude zmražena v karbonitu, dokud se jí nebude moci věnovat někdo kompetentní, a protože jí to Kody moc pěkně vysvětlil, souhlasila.
5. 8. 0 ABY byla uložena do karbonitového bloku a na Hubeném Hubertovi odeslána na Rori, přičemž za její bezpečnost (a za bezpečnost jejího okolí) odpovídali Pitas a ještě jeden Mamutomut. Tam se Mandaloriané setkali se skupinou povstalců, která přišla vykrást muzeum v Theedu, a s těmi se pak, stále na Hubertovi a stále zmražená, přesunula na Oarlig. Tam zůstala až do 30. 8., kdy odletěla s Roniem a dalšími devíti pistolníky na Nar Shaddaa, aniž by si na ni kdo vzpomněl. Hubeného Huberta si pak půjčila jiná mandalorianská banda, které ho v potyčce zrekvírovala banda známá jako Void Raiders. Mamutomuti pak loď až do začátku března hledali a Carke byla celou dobu ve skladišti.
Až 18. 3. ji Kody díky informacím od Ronieho našel, zachránil a po zajištění převezl na Oarlig, kde ji rozmrazil z karbonitu. Než se stihla rozkoukat a někoho kuchnout, zahltil ji svou terapií láskou, která ji doslova vytrhla z její přirozenosti. Myšlenky na zradu se jí vzdalovaly a temnota, která po dlouhé roky zahalovala její mysl, se začala rozplývat. Byla na nejlepší cestě změnit se, ale naneštěstí ji s Roudým Kody dne 27. 3. vzal na Ugiva Cortax, kde jim chtěl dle jeho slov ukázat temnou stranu Síly. Myslel to dobře, chtěl jim pomoci, aby byli vůči jejím svodům odolnější, ale reziduální vliv temné strany, který na planetě a hlavně v Honndarsově paláci působil, měl na Carke fatální vliv. Strávili tam spolu dva týdny, daleko od všech a v Carke se probudila bestie.
Dne 12. 4. Kodyho spoutala, mučila a zraněného ho nechala pomalu umřít. Roudýho poslala samotného do Temného labyrintu a s Kodyho světelnými meči odletěla v jeho lambdě z planety. Ihned se ohlásila Inkvizici a ještě ten den stanula na Coruscantu tváří v tvář Císaři, kterému řekla úplně vše. Ten preventivně poslal svého nejlepšího inkvizitora, Zothara Hanaka, aby se vypořádal s nebezpečnými Wookii, a po prověření některých jejích informací dal do pohybu preventivní útok proti operaci Valkýra.
Za odměnu se v červnu Carke stala Císařovou rukou, ten převzal její výcvik a prozatím jí zakázal volný pohyb po galaxii. Nechala tak pro svůj světelný meč na Rozengard poslat jednotku stormtrooperů, kteří však odpálili Samem nastražené výbušniny a celá bývalá inkviziční základna vyletěla do vzduchu i s mečem. Kvůli tomu se tak Carke musela podívat po nové zbrani. Pod Císařovým dohledem si tedy v listopadu poskládala vlastní světelný meč a použila krystaly z mečů, co sebrala Kodymu, přičemž ten jeho vykrvácela s velikou chutí. Její výcvik pak pokračoval v Císařově paláci na Naboo. Dostala zákaz jakkoliv terorizovat místní obyvatele a své choutky tak mohla ukájet jen při výcviku s Císařem nebo na imperiálních vojácích, které měla k dispozici.

d20

Scoundrel 3 / Noble 3 / Dark Side Assassin 3 / Emperor’s Hand 1
STR 10 / DEX 18 / CON 10 / INT 14 / WIS 8 / CHA 18
Bluff +15, Diplomacy +12, Move Silently +12, Force Stealth +11, Balance +10, Gather Information +10, Hide +10, Intimidate +10, Sleight of Hand +10, Tumble +10, Disguise +8, Friendship +8, Listen +7
Headstrong, Alertness, Weapon Finesse (lightsaber), Point Blank Shot
Confidence, Inspire Indifference, Tainted, Signature Weapon (lightsaber)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License