Carke

Carke byla falleenská inkvizitorka, členka rozengardské sekce Inkvizice. S mečem jí to šlo, ale byla horkokrevná a se skutečným nepřítelem nikdy nebojovala. Byla to panovačná puberťačka, která se nebála používat své feromony k čemukoliv, co si umanula. Nerozvinulo se u ní chápání lásky či morálky, což ji jako inkvizitorce v životě moc nevadilo, ale podle ostatních jejích kolegů z ní šel strach.

Historie

Carke se narodila kolem roku 15 BBY, v době, kdy probíhal monstrproces s Woallc Con-Denyzzem, a její dar Síly se projevil, když Wyrrgy utíkal z Nihlus Hollow. Na svých cestách na ni narazila Ugida, která poslala Carčiny rodiče do dolů a Carke přivezla na Rozengard. Tam ji učila uctívat lorda Styxe jak se patří a vychovávala z ní zabijáka. Svůj pocit nenaplněnosti tam začala krmit tím, že vyjížděla na noční reje, při kterých ulovila několik borců, nechala se osouložit a dotyčné pak vesele zabila.
Dne 24. 7. 0 ABY si zrovna užívala volna s Mufarem a Ugidou v mučírně, když byl její domov napaden vetřelci, o kterých jim říkal Perlek. Mufar rychle vytáhl vstříc nebezpečí a Ugidu vzal s sebou, ale Carke nechali připoutanou na místě s tím, že se hned vrátí a budou pokračovat. Místo toho však v souboji s mistrem Jedi přišel o meč i ruce, Ugida byla zabita Furriosou a Carke musela improvizovat.
Naštěstí se nacházela v takové pozici, že když do mučírny vpadli Kody-Kann Tonewy a Demonbacca, vypadala jako nevinná oběť a dokázala to náležitě prodat. Byla osvobozena, dostala nějaké ty svršky a následovala hrdiny do raketoplánu za jednotkou klonů, kde od Vina dokonce dostala lízátko. Následně se i se skupinou přesunula na Nar Shaddaa do skladiště Mamutomutů, kde pokračovala v hraní zachráněné holčičky, co je citlivá na Sílu.
Když zjistila, že je ve stejném skladišti držen Lorax, začala vymýšlet, jak se ho coby hrozby pro své krytí zbavit, a začala kvůli tomu komunikovat se svými zachránci, kteří si to vyložili jako dobré znamení, že se ze šoku vzpamatovává. 3. 8. 0 ABY ji Chlouppek vzal na žlutou limonádu a snažil se z ní vytáhnout nějaké informace o její rodině, ale jenom mu řekla, že jsou všichni mrtví, což byla nejspíš pravda.
Ve dvě hodiny ráno následujícího dne přemluvila Pitase, aby ji k Loraxovi pustil, ztropila scénu a ubodala bývalého kolegu nůžkami. Pitas ji pak odtáhl a byla zavřena v jednom z pokojů, její další osud je prozatím ve hvězdách.

d20

Scoundrel 3 / Noble 3 / Dark Side Assassin 3
STR 10 / DEX 18 / CON 10 / INT 14 / WIS 8 / CHA 18
Bluff +15, Move Silently +15, Diplomacy +12, Balance +10, Force Stealth +10, Gather Information +10, Hide +10, Intimidate +10, Sleight of Hand +10, Tumble +10, Disguise +8, Friendship +8, Telepathy +7
Headstrong, Powerful Presence, Weapon Finesse (lightsaber), Weapon Focus (lightsaber)
Confidence, Inspire Indifference, Tainted, Signature Weapon (lightsaber)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License