Carke

Carke byla falleenská inkvizitorka, členka rozengardské sekce Inkvizice. S mečem jí to šlo, ale byla horkokrevná a se skutečným nepřítelem nikdy nebojovala. Byla to panovačná puberťačka, která se nebála používat své feromony k čemukoliv, co si umanula. Nerozvinulo se u ní chápání lásky či morálky, což ji jako inkvizitorce v životě moc nevadilo, ale podle ostatních jejích kolegů z ní šel strach.

Historie

Carke se narodila kolem roku 15 BBY, v době, kdy probíhal monstrproces s Woallc Con-Denyzzem, a její dar Síly se projevil, když Wyrrgy utíkal z Nihlus Hollow. Na svých cestách na ni narazila Ugida, která poslala Carčiny rodiče do dolů a Carke přivezla na Rozengard. Tam ji učila uctívat lorda Styxe jak se patří a vychovávala z ní zabijáka. Svůj pocit nenaplněnosti tam začala krmit tím, že vyjížděla na noční reje, při kterých ulovila několik borců, nechala se osouložit a dotyčné pak vesele zabila.

d20

Scoundrel 3 / Noble 3 / Dark Side Assassin 3
STR 10 / DEX 18 / CON 10 / INT 14 / WIS 8 / CHA 18
Bluff +15, Move Silently +15, Diplomacy +12, Balance +10, Force Stealth +10, Gather Information +10, Hide +10, Intimidate +10, Sleight of Hand +10, Tumble +10, Disguise +8, Friendship +8, Telepathy +7
Headstrong, Powerful Presence, Weapon Finesse (lightsaber), Weapon Focus (lightsaber)
Confidence, Inspire Indifference, Tainted, Signature Weapon (lightsaber)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License