Cae Vitthar

„Nejsem maličká, jsem Cae.“
- Cae při prvním setkání s Wyrrgym

Cae Vitthar byla k Síle citlivá Togruta, studentka v enklávě na Miu Leptonis IV.


Jméno: Cae Vitthar
Rasa: Togruta
Rok narození: 33 BBY
Planeta narození: Generis
Barva očí: zelená
Frakce: Duhoví rytíři
Mistr: Šedý Šum

Vzhled

Cae byla už jako dítě prcek a každý závan větru s ní pořádně mával, což jí zůstalo i v dospělosti. Absenci v podstatě jakékoli fyzické síly jí ale příroda bohatě vynahradila mrštností a rychlostí. Její pokožka byla lehce nafialovělá, oči pak zelené. Růžky jí začaly růst až později, ale dočkala se. Když si zrovna nehlídala svoji imidž, hrál ji na rtech šibalský úsměv a v očích bylo vidět dychtivý svit.

Povaha

Přestože vyrůstala v pro Togrutu netradičním prostředí, její povaha měla možná až překvapivě spoustu typicky togrtuských rysů. V prvé řadě byla Cae týmový hráč, přestože nedostávala příliš příležitostí, aby to mohla dokázat. Byla loajální, své vlastní zájmy zpravidla ochotně podřizovala zájmům „kmene“ a boty by si nazula snad jedině kdyby ji někdo bičem dohnal až na Hoth. Byla chytrá a vnímavá, často zasněná, ale když se snažila, dokázala se pevně soustředit na svůj cíl. Hodně spoléhala na vlastní instinkty a intuici. Obvykle toho moc nenamluvila, pokud se tedy zrovna rozpovídala, dalo se to považovat za určitou známku důvěry ve své okolí. Měla moc ráda hudbu, zejména skupinu White Stripes, a ráda i tančila a zpívala.

Rodina

pár řádků o rodině

Důležité vztahy

  • Wyrrgy. Zachránil ji z nuzných poměrů a ukázal jí velký svět.

Dovednosti

V omezené míře byla citlivá na Sílu od narození, ale jakákoli schopnost se Silou manipulovat se u ní objevila až v pubertě. Sílu zpočátku používala pouze intuitivně a téměř ve všech případech mimovolně. Její potenciál rozvíjeli až mistři v akademii na Miu Leptonis IV, zejména pak Šedý Šum, který v ní našel svého nejoddanějšího posluchače a žáka. Její slabinou byl boj v jakékoliv formě, zejména se světelným mečem, s ním si div sama neusekla nohy; naproti tomu v duchovnějších stránkách Síly vždy vynikala.

Životopis

Před rozkazem 66

Narodila se na Generis, chvilku tam živořila a pak ji zachránil Wyrrgy. Díky němu se dostala na Miu Leptonis IV, kde posílila osádku tajné akademie mistra Champbaccy a kde nějakou dobu po misi na Azoam upoutala pozornost Šedého Šuma. Její studium probíhalo bezproblémově, účastnila se i výsadku na Kashyyyk v posledních hodinách války klonů a rozkaz 66 se štěstím přežila, protože ji šaman před zradou klonů na poslední chvíli varoval.

Občanská válka

Dokud akademie fungovala, zůstávala Cae na Miu Leptonis a pokračovala ve výcviku. S rozletem akademiků přišla o náhradní domov, vyrazila s Joyou Brannigan zpátky na Generis a chvíli tam spolupracovaly na obstarávání živobytí. Jejich cesty se však zanedlouho rozešly a Cae nějak znovu narazila na Wyrrgyho, který ji zaměstnal. Pár let před bitvou o Yavin navštívila Modrý Mandalor, kde se setkala s Emily.
Její další osud není znám.

d20

Fringer 1 / Jedi Consular 4 / Mystic Agent 3
STR 12 / DEX 18 / CON 10 / INT 16 / WIS 14 / CHA 13
Hide +15, Balance +10, Listen +10, Spot +10, Tumble +10, Enhance Sense +10, Move Silently +8, Diplomacy +7
Cosmopolitan (Hide), Run, Sharp-eyed, Sure Footed, Alertness

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License