Cae Vitthar

„Nejsem maličká, jsem Cae.“
- Cae při prvním setkání s Wyrrgym

Cae Vitthar byla k Síle citlivá Togruta, studentka v enklávě na Miu Leptonis IV.


Jméno: Cae Vitthar
Rasa: Togruta
Rok narození: 33 BBY
Planeta narození: Generis
Barva očí: zelená
Frakce: Duhoví rytíři, Tetragon
Mistr: Šedý Šum

Vzhled

Cae byla už jako dítě prcek a každý závan větru s ní pořádně mával, což jí zůstalo i v dospělosti. Absenci v podstatě jakékoli fyzické síly jí ale příroda bohatě vynahradila mrštností a rychlostí. Její pokožka byla lehce nafialovělá, oči pak zelené. Růžky jí začaly růst až později, ale dočkala se. Když si zrovna nehlídala svoji imidž, hrál jí na rtech šibalský úsměv a v očích bylo vidět dychtivý svit.

Povaha

Přestože vyrůstala v pro Togrutu netradičním prostředí, její povaha měla možná až překvapivě spoustu typicky togrtuských rysů. V prvé řadě byla Cae týmový hráč, přestože nedostávala příliš příležitostí, aby to mohla dokázat. Byla loajální, své vlastní zájmy zpravidla ochotně podřizovala zájmům „kmene“ a boty by si nazula snad jedině kdyby ji někdo bičem dohnal až na Hoth. Byla chytrá a vnímavá, často zasněná, ale když se snažila, dokázala se pevně soustředit na svůj cíl. Hodně spoléhala na vlastní instinkty a intuici. Obvykle toho moc nenamluvila, pokud se tedy zrovna rozpovídala, dalo se to považovat za určitou známku důvěry ve své okolí. Měla moc ráda hudbu, zejména skupinu White Stripes, a ráda i tančila a zpívala.

Rodina

Bratr Lo'zek Vitthar, člen generiské milice.

Důležité vztahy

  • Wyrrgy. Zachránil ji z nuzných poměrů a ukázal jí velký svět.
  • Deek, druhý (ale důležitější) šéf Tetragonu.

Dovednosti

V omezené míře byla citlivá na Sílu od narození, ale jakákoli schopnost se Silou manipulovat se u ní objevila až v pubertě. Sílu zpočátku používala pouze intuitivně a téměř ve všech případech mimovolně. Její potenciál rozvíjeli až mistři v akademii na Miu Leptonis IV, zejména pak Šedý Šum, který v ní našel svého nejoddanějšího posluchače a žáka. Její slabinou byl boj v jakékoliv formě, zejména se světelným mečem, s ním si div sama neusekla nohy; naproti tomu v duchovnějších stránkách Síly vždy vynikala. Unikátní byla zejména svou schopností přemosťovat telepatické spojení mezi dvěma bytostmi, a to na jakoukoliv vzdálenost.

Životopis

Před rozkazem 66

Narodila se na Generis, chvilku tam živořila a pak se během hromadného úprku civilistů před běsnícími žoldáky v nestřeženou chvíli oddělila od rodiny a ztratila. Vojáci ji zajali, šoupli do vlhké bedny a krmili výhradně starým chlebem, ale ona s pomocí Síly, která se jí nejprve manifestovala ve formě hlasů, unikla a žila na ulici. Snažila se uživit recyklací odpadků, ale nakonec musela přistoupit ke krádeži jídla a během honičky po nevydařeném pokusu o zcizení chleba narazila na Dotta Foraiie. Setkání to bylo letmé, ale Síla ji později přiměla k jeho sledování a ona ho následovala na Jefferson Starship, kde se několik dní před částí posádky úspěšně vydávala za lodního skřítka a před zbytkem schovávala. Zhruba po dvou měsících však byla odhalena a musela si cestu odpracovat úklidem a vařením.
S posádkou cestovala další přibližně čtyři měsíce, než se všichni dostali na Nar Shaddaa. Tam dostala za úkol sledovat obrovského chlupáče, který zkomplikoval jejich pokusy o infiltraci Modré orchideje. Ten si jí však díky svým vytříbeným schopnostem všiml, a když později vyšlo najevo, že byla Dottova skupina dopadena, nabídl jí místo na své lodi. Cae nabídku přijala, během cesty na Naboo se od něj naučila základy sebeobrany a asistovala mu i při vyjednávání obchodu s Huttem Borvo. Ten se podařil na výbornou a Cae s Wyrrgym doprovázeli Little Katarn s nákladem na Miu Leptonis IV.
Dorazili den po spuštění provozu tamní akademie a Cae posílila žactvo pod dohledem velmistra Champbaccy. Většinu času byla spíš nenápadná, ale nějakou dobu po misi na Azoam upoutala pozornost Šedého Šuma. Její studium probíhalo bezproblémově, i když není tak docela vyloučené, že i ona nějak přispěla do Akademické knihy hříchů. Přinejmenším se Simbaccou a Fosh se skamarádila natolik, že jí později nevadilo spát s nimi v jedné posteli.
Účastnila se i výsadku na Kashyyyk v posledních hodinách války klonů, během nějž primárně obsluhovala Kulíky z pohodlí Jungle Jetu a podařilo se jí lokalizovat postrádaného Chlouppka. Rozkaz 66 se štěstím přežila, protože ji její šamanský mistr před zradou klonů na poslední chvíli varoval. Ze zálohy posekala několik klonovaných průzkumníků, kteří přišli prověřit Karrambacullek, a následně se s celou skupinou přesunula do dílny nedaleko Tyrvrarru. Finální útěk z planety byl poněkud hektický, protože někteří včetně jejího mistra museli nečekaně v Silver Fletcheru zachraňovat Jessicu Karnis a Woallca Con-Denyzze z Agleru, ale podařil se a Cae se úspěšně dostala jak na Jolly Jedie, tak později do akademie.

Občanská válka

Dokud akademie fungovala, zůstávala Cae na Miu Leptonis a pokračovala ve výcviku. Tou dobou v ní její mistr objevil schopnost vytvářet komunikační mosty mezi libovolně vzdálenými bytostmi. To se hodilo hned v roce 15 BBY, kdy byla s její pomocí lokalizována Citadela, kde Inkvizice držela velmistra Champbaccu.
S rozletem akademiků přišla nejen o náhradní domov, ale rovněž o mistra, který se dobrovolně oprostil od svého fyzického těla a stal se součástí Síly. Cae vyrazila s Joyou Brannigan zpátky na Generis a chvíli tam spolupracovaly na obstarávání živobytí. Jejich cesty se však zanedlouho rozešly a Cae nějak znovu narazila na Wyrrgyho, který ji zaměstnal, a Deeka, který ji toho hodně naučil. Pár let před bitvou o Yavin navštívila Modrý Mandalor, kde se setkala s Emily.
V následujících letech se jí Šedý Šum občas zjevoval, ale jeho rady byly ještě kryptičtější než za života a nedokázala je příliš využít. Rozhodně jí ale přišlo vhod, když ji Wyrrgy osobně poslal pro krystaly kyber do Neznámých regionů, což bylo nejen pro dobrou věc, ale zároveň za to i slušně platil. Cae se tedy rozloučila se známým vesmírem, sedla na loď a vyrazila do neznáma, vedena Silou.
Relativně rychle se dostala nejen mimo dosah komunikátorů, takže se jí nedovolal ani Deek, ale taky do hledáčku tamní inkviziční sekce, což bylo nemilé.

Potenciália

O nebezpečí, ve kterém se nachází, se od Neryssy dozvěděli Champbacca s Chlouppkem, a ač se ji přes Deeka marně snažili kontaktovat, je pravděpodobné, že se nějak pokusili jí pomoci. Její schopnost by se jim totiž zrovna náramně hodila.

d20

Fringer 1 / Force Adept 5 / Mystic Agent 3
STR 12 / DEX 18 / CON 10 / INT 16 / WIS 14 / CHA 13
Hide +15, Telepathy +15, Enhance Sense +10, Sense Motive +10, Tumble +10, Listen +8, Move Silently +8, Pilot +8, Spot +8, Gather Information +7
Street Smart, Run, Alertness, Link, Sure Footed, Guiding Spirit
Force Bridge

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License