Bwyrgen

Bwyrgen byla středně velká planeta, druhá v soustavě Yharn. Měla jednu přirozenou družici.
Nacházelo se tam hlavní sídlo sekty i rodová panství všech tří hlavních rodin. Šlo o prosperující, životem kypící planetu, kde šlo najít několik různých biotopů a klimat. Města se soustředila v mírném pásu okolo hor, lesů a jezer.

Historie

Do roku 618 BBY byla planeta zcela neobyvatelná. Pak ale došlo k prvnímu kontaktu Urumurose a renegátského Jedie Nenna Di-Bony, kteří probudili slunce soustavy a přivedli do ní život. Di-Bona tam zůstal i se svou rodinou a planeta se brzy zaplnila kolonisty, kterým tato rodina vládla.
Dne 15. 5. 6 BBY tam došlo k boji v rodovém sídle rodu Di-Bona, kde zemřeli všichni hlavní členové sekty kromě Konnse, který uprchl pryč z planety, soustavy i sektoru. Poprvé ve své historii byla populace Bwyrgenu bez svých vládců. Dřív, než došlo k vypuknutí nepokojů či jiných společenských rebélií, bylo vzniklé mocenské vakuum vyplněno jedním z nižších Hanzarenů, který se zřekl učení Urumurose a sekty.
Roku 1 ABY přestal Bwyrgen bez zjevného důvodu komunikovat s okolním vesmírem.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License