Buzzbacca

[„Do nekonečna a ještě dál!“]
- Buzzbacca káže

Buzzbacca řečený Rakeťák byl Wookiee z Kashyyyku, mladší bratr Gagarrina, strýc Michurrina a údajně prapotomek Geroje. V mládí byl starším bratrem výrazně ovlivněn, ale zajímal se spíše o rakety protitankové než vesmírné a asi právě proto chodil v dospělosti často vyzbrojen raketometem, jenž mu vynesl jeho přezdívku.

Historie

Narodil se roku 108 BBY a většinu života za Republiky se živil jako policista, ale byl to i nadaný zpěvák se slušnou znalostí práva a později se stal pohanským knězem a testerem piv. Během války klonů byl také náčelníkem Zhamberrka, což bylo asi tak jediné město, kde se něco podobného sneslo.
Po rozkazu 66 se přidal ke kashyyyckému odboji a pro svou společenskou povahu neměl nikdy problém sehnat dostatek kompliců na nájezdy proti Impériu.1

d20

Noble 3 / Scout 5 / Priest 4
STR 16 / DEX 13 / CON 12 / INT 10 / WIS 14 / CHA 14
Entertain (song) +15, Bluff +10, Diplomacy +10, Intimidate +10, Knowledge (law, religion) +10, Profession (cop) +10, Sense Motive +10, Tumble +10, Swim +8
Influence, Great Fortitude, High Culture, Point Blank Shot, Quick Draw, Persuasive, Lightning Reflexes, Fame
Inspire Outrage, Demoralize Opponent, Inspire Sympathy, Skill Mastery (Entertain)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License