Buzzbacca

[„Do nekonečna a ještě dál!“]
- Buzzbaccovo životní motto

Buzzbacca řečený Rakeťák byl Wookiee z Kashyyyku, mladší bratr Gagarrina, strýc Michurrina a Bazuccy a údajně prapotomek Geroje. V mládí byl starším bratrem výrazně ovlivněn, ale zajímal se spíše o rakety protitankové než vesmírné a asi právě proto chodil v dospělosti často vyzbrojen raketometem, jenž mu vynesl jeho přezdívku. Uměl to s počítači, vyznal se v pivech a nežral maso.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 338 BBY v Zhamberrce. Staršího bratra Gagarrina vídal málokdy a pro velký věkový rozdíl ho vnímal spíš jako životní vzor, který ho nutil se zlepšovat a pomáhat, komu to jen šlo.
Buzzbacca se už jako mladý zhlédl v tyrácích a svou kariéru viděl úplně jasně v rozvážení tyrů po planetě. Rodiče mu však bránili a donutili ho nastoupit na průmyslovku, aby se naučil pracovat s moderními technologiemi. Právě ty pak Buzzbaccovi vnukly nápad splnit si svůj sen aspoň virtuálně, sedl k počítači, využil svých dovedností a pokusil se naprogramovat simulátor jízdy náklaďákem. Věnoval projektu celé tři roky, leč do funkční verze ho nikdy nedotáhl, a tak si řekl, že na to musí jít jinak. V posledním ročníku se pokusil prolomit do serverů gildy Claatuvac, protože slyšel, že na něčem takovém už taky pracují, leč nepovedlo se mu ani to a málem šel do vězení. Zachránil ho fakt, že městská policie žalostně potřebovala každého chlupáče, co uměl aspoň zapnout počítač, a Buzzbacca byl ochotný si u nich trest odpracovat. Při těchto veřejně prospěšných pracích však přišel nejen na to, že je v porovnání s ostatními strážníky elektrotechnický bůh, ale taky že ho to docela baví, a po odpracování dluhu společnosti si podal přihlášku na policejní akademii.
Jeho studium probíhalo poklidně, jen se během něj stal veganem a poznal zaslouženou reputaci Starrrobrrrna.1 Podstatně úspěšnější byl jako zpěvák v místní kapele, ale ani to mu nevydrželo věčně. Hlavní však bylo, že se stal plnohodnotným strážníkem a o pár měsíců později velitelem policejního útvaru pro vyšetřování kybernetické kriminality. Přes den tedy monitoroval sociální sítě a v případech nutnosti zasahoval, po večerech ochutnával rozličná kashyyycká i galaktická piva. Protože se trochu nudil, zkusil nafasovat místo služební kuše služební raketomet a zjistil, že to nijak neodporuje vyhláškám, tak si ho pak nechal a naučil se s ním zacházet. Rovněž začal dálkově studovat práva, aby měl posílání zločinců za mříže jednodušší, a v roce 31 BBY sehnal chlápka, co sehnal chlápka, co sehnal Gerralta, aby městu pomohl s drzým wyyyschokkem.
Během války klonů byl jakožto jediný obyvatel Zhamberrka s alespoň nějakým právnickým vzděláním a s raketometem jednohlasně zvolen náčelníkem, a protože se městečko v podstatě řídilo samo, po večerech zpíval, testoval piva a stal se knězem jednoho přírodního náboženství.

Občanská válka

Po rozkazu 66 se přidal ke kashyyyckému odboji a v roce 10 BBY už přebýval na Pevnosti Boyarr a osobně se znal s Šošónským králem, ačkoliv nechápal, kdo to ti Šošóni vlastně jsou. Na Kashyyyk se pak sem tam přeci jenom vydal, na nějaký ten přepad imperiálních okupantů, a pro svou společenskou povahu neměl nikdy problém sehnat dostatek kompliců.2 Tři týdny po zničení Hvězdy smrti se účastnil útoku na Tábor 52 a svými slovy a raketami výrazně přispěl k úspěchu šošónské jízdy. V následujících měsících pokračoval v práci pro odboj, poskytoval mu především psychickou podporu a byl jedním z těch, co jim pomoc Trandoshe přišla jako dobrý nápad.
Začátkem září roku 1 ABY si při obědě seznámil s Chlouppkem a Champbaccou, zjistil, že to oni zásobují odboj Kancomutem, a docela si padli do noty. Když se pak navíc vrátili z Trandoshe s diskem ze serverovny HydraCorps, dal se do jeho louskání, protože na to měl z celého odboje nejlepší kvalifikaci.

d20

Noble 3 / Scout 5 / Priest 4
STR 14 / DEX 13 / CON 14 / INT 12 / WIS 14 / CHA 14
Computer Use +16, Entertain (song) +15, Knowledge (law, religion) +11, Bluff +10, Diplomacy +10, Intimidate +10, Profession (cop) +10, Sense Motive +10, Tumble +10, Swim +7
Influence, Great Fortitude, High Culture, Weapon Focus (Wookiee Guided Rocket Launcher), Quick Draw, Persuasive, Lightning Reflexes, Fame
Inspire Outrage, Demoralize Opponent, Inspire Sympathy, Skill Mastery (Entertain)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License