Buzzbacca

[„Do nekonečna a ještě dál!“]
- Buzzbaccovo životní motto

Buzzbacca řečený Rakeťák byl Wookiee z Kashyyyku, mladší bratr Gagarrina, strýc Michurrina a Bazuccy a údajně prapotomek Geroje. V mládí byl starším bratrem výrazně ovlivněn, ale zajímal se spíše o rakety protitankové než vesmírné a asi právě proto chodil v dospělosti často vyzbrojen raketometem, jenž mu vynesl jeho přezdívku.

Historie

Narodil se roku 338 BBY v Zhamberrce a většinu života za Republiky se živil jako policista, ale byl to i nadaný zpěvák v místní kapele. Staršího bratra vídal málokdy a pro velký věkový rozdíl ho vnímal spíš jako životní vzor, který ho nutil se zlepšovat a pomáhat, komu to jen šlo. I z toho důvodu se Buzzbacca v dospělosti rozhodl, že si dodělá vyšší vzdělání, a začal dálkově studovat práva. Během studií se stal odborníkem na piva, která s oblibou testoval, a veganem, takže svůj raketomet záhy potřeboval i na odhánění posměváčků.
Během války klonů byl jakožto jediný obyvatel Zhamberrka s alespoň nějakým právnickým vzděláním a s raketometem jednohlasně zvolen náčelníkem Zhamberrka, a protože se městečko v podstatě řídilo samo, po večerech zpíval, testoval piva a stal se knězem jednoho přírodního náboženství.
Po rozkazu 66 se přidal ke kashyyyckému odboji a kolem roku 10 BBY už přebýval na Pevnosti Boyarr. Na Kashyyyk se ale sem tam přeci jenom vydal, na nějaký ten přepad imperiálních okupantů, a pro svou společenskou povahu neměl nikdy problém sehnat dostatek kompliců.1
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti se účastnil útoku na Tábor 52 a svými slovy a raketami výrazně přispěl k úspěchu šošónské jízdy. V následujících měsících pokračoval v práci pro odboj a poskytoval mu především psychickou podporu.

d20

Noble 3 / Scout 5 / Priest 4
STR 16 / DEX 13 / CON 14 / INT 10 / WIS 14 / CHA 14
Entertain (song) +15, Bluff +10, Diplomacy +10, Intimidate +10, Knowledge (law, religion) +10, Profession (cop) +10, Sense Motive +10, Tumble +10, Swim +8
Influence, Great Fortitude, High Culture, Point Blank Shot, Quick Draw, Persuasive, Lightning Reflexes, Fame
Inspire Outrage, Demoralize Opponent, Inspire Sympathy, Skill Mastery (Entertain)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License