Buwerro

Buwerro byl Wookiee z Kashyyyku, rodák z Tunnatutikanu. Tři roky se pižlal s výrobou vlastní rybářské džunky, se kterou chtěl lovit kashyyycké krevety, ale protože byl přístav ve městě příliš vytížený, nedostal tam nikdy povolení kotvit a rozhodl se proto založit přístav vlastní, s blackjackem a děvkama. Za tímto účelem kontaktoval Kallamapiu a nakoupil dynamit, ale plány mu zhatila imperiální okupace planety.1
Jeho další osud není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License