Buwerro

[„Trhněte si nohou, já si postavím vlastní přístav, s blackjackem a děvkama!“]
- Buwerro

Buwerro byl Wookiee z Kashyyyku, rybář a developer samouk.

Historie

Narodil se roku 44 BBY v Tunnatutikanu a už jako malého ho strašně bavilo chytat ryby a další havěť v řece, takže se rozhodl, že bude rybářem. Nechtěl však pouze plout na cizí lodi, chtěl být kapitánem, a protože na loď neměl peníze, rozhodl se si ji celou postavit vlastníma rukama.
Tři roky se dnem i nocí1 pižlal s výrobou rybářské džunky, se kterou chtěl lovit kashyyycké krevetomuty, ale protože byl přístav ve městě příliš vytížený, nedostal tam nikdy povolení kotvit a rozhodl se proto založit přístav vlastní. Za tímto účelem kontaktoval Kallamapiu a nakoupil dynamit, ale plány mu zhatila imperiální okupace planety.2
Po příchodu Impéria a otrokářů byl mezi prvními zajatými a i když měl relativně slušnou fyzičku, v pracovním táboře rychle zahynul.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License