Bulva

Bio Bulva bylo kino na Nar Shaddaa. V tamním jediném sále se promítaly především nekomerční, vysoce umělecká díla, a tak byl zázrak, když se tam sešli alespoň dva diváci.

Historie

Biograf byl otevřen v roce 24 BBY, prvním promítaným filmem bylo Přání smrti od Eliho Rota, šest a půl hodiny dlouhý film o muži, co přemýšlí o tom, jak se zabít. Většina diváků utekla už po pár minutách,1 přestože dali za lístek celý jeden kredit. Následující roky se nesly v témže duchu, jen návštěvníků chodilo čím dál méně.
V roce 0 ABY tam krátce po trhnutí rekordu v návštěvnosti na premiéře nového artfilmu Rodiana Teeza došlo k přestřelce mezi partou kulturních barbarů, z nichž jeden ani bulvy neměl, a jednotkami Inkvizice. Kino nebylo výrazněji poškozeno a událost mu naopak přidala na věhlasu, takže tam v následujících letech na některé filmy chodili i tři zvědavci naráz.
Koncem roku 1 ABY tam měl premiéru Balfronský masakr vibromačetou s Treyjem v hlavní roli, na kterou přišlo dokonce šest diváků.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License