Bulgurr

Bulgurr byl Wookiee z Coruscantu, senátní gardista a později kapitán stráží. Působil dojmem zabijáka, ale dokázal si udržet chladnou hlavu, byl vegetarián, pil maximálně Duff light a pral se vysloveně nerad. Pevně věřil v ideály Republiky a hnusila se mu byť jen představa diktatury.

Historie

Narodil se v roce 206 BBY a odmalička kráčel ve stopách svého otce Zaatara, kterému svými úspěchy ve škole a později na gardistické akademii dělal radost. Po promoci nastoupil ke strážím, hlídal senátora za sektor Mytaranor a i když byl při potírání zločinu v okolí Senátu občas až zbytečně mírný, byl na něj spoleh a skvěle si vedl i v několika přestřelkách.1
Roku 118 BBY převzal post kapitána chlupatých stráží v Senátu po otci, který z funkce odešel souběžně s nástupem nového senátora Yaruy, a ač mnozí mrmlali, že je to protekce, na novém místě se brzy osvědčil.
V roce 106 BBY dostal bratra Fatayyra, s nímž ale nikdy nenašel společnou řeč a pro pracovní vytíženost ho ani příliš nevídal. Věnoval se zejména hlídání nejdůležitější budovy Republiky a přilehlých pozemků, ale také výcviku nových kadetů, s nimiž po trénincích občas zašel na Duff light a kus řeči do nedaleké restaurace. Přestože na soukromý život prakticky rezignoval, velmi se mu zamlouvala Yaruova asistentka Kerberra, dcera urozených diplomatů z Kashyyyku, a příležitostně se jí dvořil.
Roku 46 BBY ji požádal o ruku, vzali se a o deset let později spolu měli dvojčata Merumeccu a Quaylemeccu. Posilování pravomocí nejvyššího kancléře v letech před válkou klonů mu dělalo velké starosti, ale říkal si, že do toho nemá co mluvit.
Svou funkci zastával svědomitě až do konce války klonů, kdy krátce po otcově smrti a vlastní aktivní účasti v bitvě o Coruscant preventivně odeslal svoji poslušnější dceru do bezpečí na Kashyyyk a přišel tam o ni. Sám přežil masakr gardistů po vyhlášení Impéria, jehož byl svědkem Wyrrgy, neboť byl tou dobou mimo službu. Štěstí mu ale vydrželo jen pár hodin, následně byl ve vykonstruovaném procesu obviněn z vraždy trandoshanského diplomata a odsouzen k doživotním nuceným pracím v coruscantských slévárnách.
V roce 10 BBY se ho Merumeccu pokoušela zachránit a odvézt na Alaris Prime, ale byla při pokusu odhalena a Bulgurr padl, když ji z posledních sil bránil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License