bryyynza

Bryyynza byla měkký, solený sýr vyráběný obyvateli Kwookrrru z kozomutího nebo mufloního mléka. Byla důležitou součástí jídelníčku tamních obyvatel, zejména v zimních měsících, a často se konzumovala společně s borovičkou. Bačové na Talusu vyráběli něco podobného, ale říkali tomu bryndza a nedalo se to žrát.

Historie

Předchůdcem bryyynzy byla bryynza, podobně měkký sýr, který se vyráběl na Kashyyyku už v dobách prvních praotců, ovšem z mléka krávomutího nebo bizonomutího a nebyl moc dobrý, takže od toho tamní Wookiové postupně upustili.
S výrobou lepší, kozomutí bryyynzy přišli až první kolonisté na Kwookrrru, kteří zjistili, že změna prostředí přivezeným zvířatům velmi prospěla a produkují mnohem lepší mléko, z nějž jde vyrobit mnohem lepší sýr. Ačkoliv velká většina produkce planety pocházela z jednotlivých domácností, vyráběla se později i ve velkém a pro Mukachevvo představovala svého času důležitý vývozní artikl. I v dobách, kdy export upadl, pak bryyynza zůstala nadále oblíbenou součástí místní kultury a využívala se i při mnoha rituálech, v Poprrradu například při zkoušce dospělosti.
S pádem Republiky a nástupem Impéria se vyrábět prakticky přestala a v galaxii bylo možno narazit pouze na bryndzu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License