Bryarra

[„Mechy si najdou cestičku.“]
- Bryarra nad mikroskopem

Bryarra byla Wookiee z Kashyyyku, bryoložka. Její srst byla šedivá, ale díky občasným pokusům s mechovou symbiózou se jí v ní sem tam objevovaly zelené fleky. Byla velmi chytrá, uměla pilotovat většinu wookijských stíhaček včetně stromomaček, zvládala jednodušší operace a vždycky měla u sebe botanickou lupu. Nesnášela děti, a to tak moc, že se nechala dobrovolně sterilizovat.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 109 BBY v Kepitenochanu, a to jako dcera loupežníka Sarkafarccy a místní bohaté ženušky. Dokud tato nevěra nevyšla najevo, měla se skvěle, ale když si podezřívavý otec v roce 100 BBY nechal udělat testy, vyhnal ženu i dceru z domu. Bryaře to nepřišlo spravedlivé, ale nehádala se, následovala matku do Rwookrrorro a společně se tam snažily uživit. Ačkoliv byla Bryarra ve škole nadaná, na další studia to moc nevypadalo, což ji štvalo, navíc se stávala častým terčem šikany ze strany lépe zaopatřených dětí. Když jí bylo patnáct, rozhodla se zabít dva mouchomuty jednou ranou, podala si přihlášku k armádě, která jí toho mohla nabídnout podstatně víc než jenom materiální zajištění. Z jednotky rekrutů pak vybočovala v intelektuálních disciplínách a i když nebyla v kolektivu moc oblíbená, šikana se tentokrát nekonala.
Když dokončila základní výcvik, chtěla zahájit studium na polního medika, ale v testech byla vyhodnocena jako ideální kandidát k letectvu, což jí přišlo super. Zahájila tedy výcvik na simulátorech a snila o tom, že se brzy podívá nejen do vzduchu, ale i do vesmíru a možná i na jiné planety. Zjistila si taky, že i wookijské námořnictvo potřebuje lékaře, a ze svého původního plánu vlastně nemusela nijak výrazně ustoupit, protože času měla jako příslušník dlouhověké rasy dost. Stále byla jednou z lepších studentek, protože ačkoliv nebyla nijak zázračný pilot, doháněla to samostudiem nejrůznějších oborů včetně medicíny a navíc si nechala odebrat vaječníky, čímž dala jasně najevo, že nebude nikdy chtít mateřskou dovolenou. Zanedlouho absolvovala první cvičný let v Agru a dost ji to nadchlo, nicméně mířila výš a na větší lodě.
V roce 89 BBY se účastnila rutinního hlídkového letu kolem Tarkatu, její stroj se porouchal a ona se zřítila do hor. Ačkoliv ji její kolegové několik dní intenzivně hledali, nakonec byla prohlášena za mrtvou a mohla být ráda, že se jí povedlo najít vhodnou jeskyni, kde mohla zregenerovat. Opravit vysílačku se jí nepodařilo, nouzové zásoby jídla rychle docházely a jediné, co dokázala zachránit z vraku, byl poškozený datapad s učením. Z útržků informací o planetě pochopila, že zatímco v horách roste jen několik druhů jedlých mechů, v nižších polohách bude mít život snazší a ještě by tam nejspíš mohla narazit na některou z opuštěných výzkumných stanic. Bez váhání tedy zahájila sestup, ovšem díky náročnému terénu před sebou měla minimálně týdenní pochod bez jakéhokoliv proviantu, z čehož moc nadšená nebyla. S pomocí poznámek ale nakonec identifikovala ony jedlé druhy mechů, seznala, že jsou celkem chutné, a při dalším studiu ji začaly vysloveně fascinovat. Cesta se nakonec protáhla na týdny dva, ale Bryarra během ní nestrádala a než se jí datapad vybil, propadla zcela kouzlu bryologie a byla odhodlaná se této vědě začít věnovat hlouběji, jakmile se vrátí na Kashyyyk. Trvalo jí nicméně další dva roky, než v lesích Tarkatu našla výzkumnou stanici se zachovalým vysílačem, a celou dobu nezahálela, takže když jí přiletěla záchrana, věděla o místních mechorostech víc než kdokoliv jiný ve vesmíru.
Po návratu na Kashyyyk si vyprosila slyšení u akademie věd, ohromila svými poznatky přítomné botaniky a dostala stipendium na studium v Lurkooro. Po celou dobu bezproblémového studia zůstávala u armády, pro kterou zahájila práci na projektu, jehož podstatou bylo vyvinout mechovou náhražku bacty. Jakmile studium dokončila, vyrazila ke hvězdám, putovala z planety na planetu a všude sbírala vzorky, zkoumala mechy a křížila nejlepší kandidáty na mechový všelék. Její mobilní laboratoř se časem měnila, neměnila se však cedule před jejím vchodem, který v sedmnácti nejrozšířenějších galaktických jazycích varoval čtenáře, že dovnitř nesmí mládež.1 Pravidelně se ale vracela na Kashyyyk, kde si ukládala nadějné vzorky a kde pokračovala studiem polní medicíny.
V roce 33 BBY prováděla mapování mechorostů na Alaris Prime, se začátkem války klonů se jí práce značně zkomplikovala, protože cestování bylo najednou nebezpečnější než kdy dřív. Aby omezila riziko, že ji někde sestřelí jenom proto, že se dost rychle neidentifikuje, znovu se vrátila na Kashyyyk a ve svém výzkumu pokračovala v bezpečí univerzity v Lurkooro. Vyvinula několik jednoduchých metod k urychlení množení mechů, rozlouskla genom značného množství z nich, některé celkem úspěšně pěstovala na vlastním těle a povedlo se jí patentovat výživnou pastu z jedné játrovky ze Země stínů, ovšem s onou náhražkou bacty to moc slibně nevypadalo. Nenechala se ale odradit, po celou válku pilně pracovala a toho, že se na planetě objevili separatisté, si vlastně ani nevšimla.
Následného pádu Republiky a začátek zotročování její planety už jí ale samozřejmě neušel, ona sbalila, co jen mohla, a vyrazila s dalšími obyvateli města do okolních lesů.

Občanská válka

S malou skupinou chlupáčů se skrývala až do roku 6 BBY, přičemž své akademické znalosti použila častěji než by bývala čekala. Ani to ale nestačilo, když si na ně došlápli Trandoshané, a ona po zuřivé přestřelce putovala do Tábora 52. Dostala inhibiční čip, okopávala kashyyycký chmel a vůbec ji nezajímalo, že na chmelnici roste celá řada zajímavých mechů.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byla zachráněna Kashyyyckým odbojem. Ze základny v mlhovině Tyyyn se pak ale přesunula na Jolly Jedie, protože slyšela, že tam mají moc pěkné zahrady. Když jí ale krátce po příletu IM-62 odstraňoval inhibiční čip, došlo ke komplikacím a Bryarra strávila celý rok v umělém spánku, než byly její nervové synapse dostatečně zregenerované. Jakmile se pak probrala a dokázala zaostřit, zjistila, že zahrady na lodi skutečně jsou, a svého rozhodnutí přesunout se rozhodně nelitovala. S posádkou se socializovala zcela standardně, snad jen s Banakafallatou si rozuměla trochu víc a omladině se aktivně vyhýbala, a účastnila se i několika tréninků s přítomnými zelenými mozky.
S kapitánovým svolením se pak dala do mapování mechů v zahradách a sama byla překvapená, kolik jich ještě nezná. Od nápadu využít je k léčení neustoupila, jako bonus ji ale napadlo, jestli by se podobně jako mechy nedali klonovat i Wookiové.

d20

Soldier 3 / Scientist 2
STR 12 / DEX 9 / CON 10 / INT 18 / WIS 12 / CHA 14
Knowledge (biology, chemistry, genetics, wilderness lore) +12, Computer Use +10, Craft (clone) +10, Intimidate +10, Repair +8, Treat Injury +8, Astrogate +7. Pilot +7, Appraise +5, Listen +5, Search +5, Spot +5
Spacer, Combat Expertise, Surgery, Starship Operation (starfighter), Alertness
Area of Expertise (Geneticist)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License