Brumbaal

Brumbaal, mezi přáteli známý také jako Dambldorr, byl Wookiee z Kashyyyku, berserker a příslušník ztracené větve rodu Chimalli. V boji používal místo tradičnějších ryyků vibromeče, šedivět začal už v šedesáti a byl to latentní homosexuál.

Historie

Narodil se roku 260 BBY v Ittummi jako syn Maakatrra a Farfally, ale dřevorubectví mu už odmalička nevonělo. Zajímaly ho nanejvýš sekery, kterými se se starším bratrem Rumpaalem navzájem třískali, ale i to ho s nástupem puberty přešlo a radši trávil volný čas v knihovně, za což se mu otec nezřídka poškleboval.
I z toho důvodu Brumbaal hned po dokončení střední školy opustil Kashyyyk a na palubě obchodní lodi, kde se nechal zaměstnat jako uklízeč, zamířil do vesmíru. Poznal několik zajímavých planet, hodně se toho naučil, několikrát se úspěšně ubránil pirátům a roku 211 BBY přistál na Catharu, kde se rozhodl nějakou dobu zůstat. Seznámil se tam s Rickem Findorem, vystudoval jeho šermířskou školu a na planetě vydržel až do jeho smrti, přičemž svého učitele tajně miloval a mnohým to až tak tajné nepřišlo.
V roce 81 BBY dohlédl na to, aby se Rickův meč dostal do rukou jeho dědice Arryho, a vrátil se do Ittummi, kde chtěl založit vlastní šermířskou školu. Narazil však na tuhý ideologický odpor místních, kteří silně preferovali tradiční berserkerství, a než aby je roky přemlouval, radši se k nim přidal. V berserkeří pevnosti pak potkal svého bratra, nicméně žádné dojemné znovushledání se nekonalo a až do konce svých životů se pak na chodbách míjeli. Pod Snorrirovým vedením se Brumbaal začal učit, jak pořádně zuřit, a stal se jedním z berserků, co by do nich jejich povolání nikdo neřekl. Během studií se seznámil s několika dalšími včetně Solfernuse, který si později vzal jeho mladší sestru, a pozvolna se mu dařilo integrovat do klasického berserkeřího stylu boje své vlastní prvky.
Roku 63 BBY, krátce poté, co se Solfernusem zapili jeho dceru, se ujal přivandrovalého sirotka Toprra a stal se mu mentorem. Snažil se ho vzdělávat a přivést mezi berserkery, nicméně Toprr byl průserář, neustále měl nějaké potíže se stařešiny a Brumbaal ho z toho musel tahat. Alespoň ho tedy soukromě učil sebeobraně a dostával za to od něj nejrůznější keramické výrobky, ač doufal ve víc.
Nikdy se neoženil ani neměl děti, přesto si však vybudoval pověst spolehlivého ochránce města, za nímž mohl kdykoliv kdokoliv přijít pro radu. Problémy města s ním často konzultoval i náčelník Kichinalla, který jej chtěl jmenovat svým oficiálním rádcem, ovšem to Brumbaal odmítl.
Zemřel roku 19 BBY v bitvě o Kachirho, kde skočil na letící droidí dělový člun, holýma rukama mu vyrval řídící jednotku a společně s ním pak zmizel v mořských hlubinách. Smuteční obřad v hospodě U Dvou ryyků za něj a další padlé držel soudce Karborund.

brumbaal.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License