Bruce

„V separatistický armádě jsou miliardy droidů a já musím sejmout zrovna toho, co je vyzbrojenej asi jako aleenskej turista…“
- Bruce se snaží dostat ze smrtonosné pasti

CC-9966, známější jako komandér Bruce, byl klonovaný důstojník Velké armády Republiky, veterán války klonů a pozdější člen Baldy Crew. V týmu působil jako koordinátor palby, ale byl také slušným stratégem. Mezi klony bylo jeho jméno pojmem, ale stormtroopeři jím opovrhovali úplně stejně jako ostatními vysloužilými klony.

Historie

Před rozkazem 66

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 30 BBY a okamžitě byl začleněn do výcvikového programu klonovaných důstojníků.
Ten dokončil až v posledním roce války a byl nasazen jako velitel menší jednotky, která se zapojila do bojů na planetě Nakatomi. Neproslavil se však chrabrostí v bitvě, nýbrž tím, jak se během vyjednávání spolupráce s domorodci úplně sám postavil výsadku konfederačních droidů a superdroidů, který se pokusil v nestřeženou chvíli obsadit hlavní město. Ačkoliv byl jediným klonem v širokém okolí, dokázal překonat mnohé překážky včetně zničení vlastní zbraně a výsadek odrazil ještě před příletem posil.1
Dostal vyznamenání a novou jednotku, v níž byl i jeho pozdější kolega v plešaté skvadře Sam, a ještě stihli několik ostrých bitek v posledním měsíci války. Když k nim dorazil rozkaz 66, nebyl v okolí nikdo, na kom by ho šlo vykonat, a tak pokračoval v míření palby na droidy. Zprávu o kapitulaci Konfederace přijal s úlevou a představoval si, jak bude trávit důchod na nějaké teplé planetě ve Vnějším okraji, daleko od civilizace.

Občanská válka

S koncem války a nástupem Impéria byl ovšem i se Samem začleněn do nové jednotky a zapojen do výcvikového procesu nových stormtrooperů. Sám se jím nikdy nestal a kolem roku 10 BBY byl považován za příliš starého na to, aby se ukazoval na veřejnosti, stejně jako ostatní klony. Společně byli převeleni pod admirálku Engels, která je měla nějak využít a která jim nechala odstranit kontrolní čipy, neboť je vzhledem k pokročilé fázi čistky považovala za redundantní a nechtěla riskovat, že z nich dostanou rakovinu nebo zastřelí ji. Během následujících let dostávali samé horší úkoly a předpokládalo se, že co nevidět zařvou.
V roce 0 ABY sloužil Bruce na palubě Götterdämmerungu, ale po jeho rozbombardování pyrogelovými hlavicemi a přesunu do suchého doku byl v rámci podpory operace Valkýra přidělen pod agenta Tonewy, který si svého nového důstojníka i zbytek jednotky rychle oblíbil a se kterým absolvovali několik cvičení a slušně se sehráli. Nafasovali také vlastní lambdu, TA-345.
14. 7. téhož roku spolu absolvovali první ostrou akci na Nar Shaddaa, kde Kodymu pomáhal v honu na členy Inkvizice. V následujících dnech zašel s Champbaccou, Chlouppkem, Fidorkkou a pár Mandaloriany do Memento Venari a účastnil se hospodské rvačky, která kolektiv ještě víc utužila.
O pár dní později doprovázel Kodyho na Rozengard, kde 24. 7. přerušili činnost tamní inkviziční buňky. Bruce byl během útoku vážně raněn mečem jedné z inkvizitorek a z kritického stavu ho dostal až Chlouppek s použitím Síly. Rekonvalescenci strávil v péči Rudého barona na Nar Shaddaa.
Protože se rychle zotavil, vyrazil záhy s Kodym a zbytkem skupiny na Okamar, kde se 9. 8. 0 ABY podílel na dalším úspěšném zásahu proti Inkvizici a přispěl k záchraně Voh-Jina. Z Okamaru se i s jednotkou vrátil rovnou za Frau a byl zapojen do plánování operace Trebuchet.
28. 8. 0 ABY velel jednomu z výsadkových týmů při útoku na Citadelu, kde byl znovu vážně raněn, tentokrát výbuchem granátu. Opět ho stabilizoval Chlouppek a po návratu na Götterdämmerung se mu dostalo další lékařské péče. Vědomí nabyl krátce předtím, než se Kody vydal slavit na Oarlig, a i když sám letět nemohl, doporučil mu alespoň vzít ostatní chlapy.
Než se dostal z nejhoršího, byli už ostatní zpátky, všichni dostali od Frau Engels vyznamenání a za odměnu byli posláni do zaslouženého důchodu. Byli převeleni na tajnou základnu operace Valkýra na planetě Valhalla v Neznámých regionech, kde si Bruce užíval odpočinku a stal se respektovaným instruktorem bojové taktiky. Dubnový pogrom, kdy byla operace díky Carke prozrazena, Frau Engels popravena a Kody prohlášen za mrtvého, tak přežil a v následujících měsících nejistoty pomáhal se zdokonalováním krizových plánů pro případ, že by je Impérium našlo a chtělo napadnout.

d20

Soldier 6 / Officer 4
STR 14 / DEX 16 / CON 14 / INT 12 / WIS 10 / CHA 14
Diplomacy +20, Bluff +12, Gather Information +12, Pilot +10, Computer Use +8, Intimidate +8, Move Silently +8, Sense Motive +8, Treat Injury +6
Cosmopolitan (Diplomacy), Martial Arts, Armor Proficiency (medium, powered), Point Blank Shot, Rapid Shot, Armor Familiarity, Skill Emphasis (Diplomacy), Fame
Tactical Fire, Tactical Advance

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License