Bruce

„V separatistický armádě jsou milardy droidů a já musím sejmout zrovna toho, co je vyzbrojenej asi jako aleenskej turista…“
- Bruce při čištění droidy obsazené budovy

CC-9966, známější jako komandér Bruce, byl klonovaný důstojník Velké armády Republiky, veterán války klonů a pozdější člen Baldy Crew. V týmu působil jako koordinátor palby, ale byl také slušným stratégem. Mezi klony bylo jeho jméno pojmem, ale stormtroopeři jím opovrhovali úplně stejně jako ostatními vysloužilými klony.

Historie

Před rozkazem 66

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 30 BBY a okamžitě byl začleněn do výcvikového programu klonovaných důstojníků.
Ten dokončil až v posledním roce války a byl nasazen jako velitel menší jednotky, která se zapojila do bojů na planetě Nakatomi. Neproslavil se však chrabrostí v bitvě, nýbrž tím, jak se během vyjednávání spolupráce s domorodci sám postavil výsadku konfederačních droidů a superdroidů, který se pokusil v nestřeženou chvíli obsadit hlavní město. Ačkoliv byl jediným klonem v širokém okolí, dokázal překonat mnohé překážky včetně zničení vlastní zbraně a výsadek odrazil ještě před příletem posil.1
Dostal vyznamenání a novou jednotku, v níž byl i jeho pozdější kolega v plešaté skvadře Sam, a ještě stihli několik ostrých bitek v posledním měsíci války. Když k nim dorazil rozkaz 66, nebyl v okolí nikdo, na kom by ho šlo vykonat, a tak pokračoval v míření palby na droidy. Zprávu o kapitulaci Konfederace přijal s úlevou a představoval si, jak bude trávit důchod na nějaké teplé planetě, třeba na Rylothu.

Občanská válka

S koncem války a nástupem Impéria byl ovšem i se Samem začleněn do nové jednotky a zapojen do výcvikového procesu nových stormtrooperů. Sám se jím nikdy nestal a kolem roku 10 BBY byl považován za příliš starého na to, aby se ukazoval na veřejnosti, stejně jako ostatní klony. Společně byli převeleni pod admirálku Engels, která je měla nějak využít a která jim nechala odstranit kontrolní čipy, neboť je vzhledem k pokročilé fázi čistky považovala za redundantní a nechtěla riskovat, že z nich dostanou rakovinu nebo zastřelí ji. Během následujících let dostávali samé horší úkoly a předpokládalo se, že co nevidět zařvou.
V roce 0 ABY sloužil Bruce na palubě Götterdämmerungu, ale po jeho rozbombardování pyrogelovými hlavicemi a přesunu do suchého doku byl v rámci podpory operace valkýra přidělen pod agenta Tonewy, který si svého nového důstojníka i zbytek jednotky rychle oblíbil a se kterým absolvovali několik cvičení a slušně se sehráli.
V červenci téhož roku vyrazili na první ostrou akci na Nar Shaddaa, kde Kodymu pomáhali v honu na členy Inkvizice. V následujících dnech zašel s Champbaccou, Chlouppkem, Fidorkkou a pár Mandaloriany do Memento Venari a účastnil se hospodské rvačky s neznámými gaunery.
O pár dní později doprovázel Kodyho na Rozengard, kde pokračovali v likvidaci inkvizitorských buněk. Bruce byl během útoku vážně raněn jednou inkvizitorkou a z kritického stavu ho dostal až Chlouppek s použitím Síly. Přinejmenším další týden strávil v péči Rudého barona na Nar Shaddaa.

d20

Soldier 6 / Officer 4
STR 14 / DEX 16 / CON 14 / INT 12 / WIS 10 / CHA 14
Diplomacy +20, Bluff +12, Gather Information +12, Pilot +10, Computer Use +8, Intimidate +8, Move Silently +8, Sense Motive +8, Treat Injury +6
Cosmopolitan (Diplomacy), Martial Arts, Armor Proficiency (medium, powered), Point Blank Shot, Rapid Shot, Armor Familiarity, Skill Emphasis (Diplomacy), Fame
Tactical Fire, Tactical Advance

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License