Brrrno

[„Brrr, no, ale tak snad si na ten smrad nějak zvykneme?“]1
- Harrazim při zakládání Brrrna

Brrrno byla navzdory statusu města vesnice na Kashyyyku, kterou mnozí považovali za jediný vtip, v němž se dá bydlet. Většina obyvatel planety však ani netušila, že existuje, jen ti fotbalově angažovanější znali tamní klub FC Kakulometa. Nacházela se v bažinách a hlavním vývozním artiklem byla kakuloha, která tam rostla jako divá. Mluvilo se tam specifickým dialektem xacziku, kterému skoro nikdo nerozuměl, a vařili tam jediné pivo, které Champbacca s Chlouppkem kdy po ochutnání vyplivli a nechtěli již nikdy ani vidět.

Historie

Jednalo se o jedno z nejmladších sídlišť na planetě, založeno byla teprve roku 336 BBY, a to Harrazimem, bývalým četníkem z Kachirha, který od té doby až do imperiální okupace fungoval jako tamní náčelník. Když si roku 260 BBY vzal za ženu Shallinu, jeho autorita poněkud upadla, ale vesnici to nijak výrazně neuškodilo. Prvním ve vesnici narozeným dítětem byl Arrtharuk.
Vesnice měla problém s imigrací, vesměs nikdo se tam nikdy nechtěl přistěhovat, a ekonomicky tedy spíše stagnovala, ale domácím to nevadilo a byli na svou domovinu až zbytečně hrdí, zejména v těch několika málo letech, kdy Kakulometa vyhrála ligový pohár. Otrokáři vesnici nikdy neohrožovali, neboť i v případě, že ji náhodou našli, je spolehlivě odradil tamní bažinný odér.
Mezi lety 150 a 30 BBY probíhal ve vesnici dlouhodobý, finančně nákladný a vlastně dost komický pokus o výstavbu metra, ale ačkoliv se Shallině povedlo sehnat za pakatel jednu soupravu osvědčeného typu, projekt skončil fiaskem, neboť se tunely v bažinatém podloží samovolně hroutily nebo přinejmenším zaplavovaly řídkou rašelinou, ať už byly jakkoliv vyztužené. Mnoho ekonomů to považovalo za příčinu nepřílišné vyspělosti vesnice, mnoho sociologů naopak za její následek.
V roce 20 BBY byl Brrrnu udělen status města, a to přesto že ani zdaleka nesplňovalo nutný počet obyvatel. Šaman Ogoroo však neměl to srdce tam posílat přepočítávací komisi.2
Tamní obyvatelé se i po konci klonových válek těšili značné svobodě, neboť na ně Impérium při zotročování planety zapomnělo, ale kolem roku 0 BBY došlo i na ně a oni byli díky mrzké obraně rychle postříleni3 a přesunuti do Tábora 53, nástupce zničeného Tábora 52.

Rodáci:

b_232850.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License