Broutona

Broutona byla stěží obyvatelná planeta v soustavě Urma, třetí od slunce. Byla ještě o něco menší, ale také teplejší než sousední Karafuto a dokonce se na ní nacházelo jedno moře. Nevyskytovaly se tam žádné původní formy života a atmosféru tvořil téměř výhradně oxid uhličitý, ale měla solidní magnetické pole a s dýchací maskou se tam chvíli vydržet dalo.

Historie

Planeta byla celé věky zajímavá pouze svou lehkou vulkanickou činností, která mírně ohřívala povrch a sytila atmosféru oxidem uhličitým.
Koncem srpna 0 ABY tam na rozkaz Císařovy ruky přistál upravený raketoplán třídy Zeta modifikovaný na dlouhodobě obyvatelný habitat s nadstandardním zdravotnickým zařízením, do nějž se Algernnon chtěla ukrýt v nepravděpodobném případě, že by to potřebovala. 28. 8. 0 ABY se tam místo ní po bitvě o Karafuto uchýlily Miranda Lenico a Neryssa, které tam následně byly nuceny dožít.
Začátkem roku 1 ABY provedly pár pokusů s vypuštěním fotosyntetických řas do planetárního moře a těšily se, že by tak za pět šest tisíc let mohly vytvořit dýchatelnou atmosféru.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License