Bronto

Bronto byl gamorreánský hrobař na Sarininu, kterého jeho práce tuze bavila. Neuměl psát ani moc číst1 a měl bratra Tondu.

Historie

Narodil se na Gamorru a na Sarinin se dostal poté, co jeho bratr odletěl sloužit jakémusi Huttovi na Bespin. Nechal se zaměstnat jako hrobař a ač nedostával volno ani stravenky, své povinnosti plnil tak nadšeně a svědomitě, že byl několikrát vyhlášen zaměstnancem měsíce.2 To, že byli někteří otroci ve chvíli pohřbívání ještě naživu, ho nejen nezajímalo, někdy ho to dokonce dokázalo pobavit.3
Jeho další osud není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License