Bronto

Bronto byl Gamorreán z Gamorru, hrobař, kterého jeho práce tuze bavila. Neuměl psát ani moc číst1 a měl bratra Tondu.

Historie

Narodil se v roce 57 BBY na Gamorru a poté, co jeho bratr odletěl sloužit jakémusi Huttovi na Bespin, se rozhodl taky kopnout do vrtule. Vzhledem k omezenému výběru byl odkázán na otrokářskou bandu, která ho za vytírání podlahy vzala na Sarinin a tam ho vyhodila, ovšem nestěžoval si. Nechal se zaměstnat jako hrobař u jedné tržnice a ač nedostával volno ani stravenky, své povinnosti plnil tak nadšeně a svědomitě, že byl několikrát vyhlášen zaměstnancem měsíce.2 To, že byli někteří otroci ve chvíli pohřbívání ještě naživu, ho nejen nezajímalo, někdy ho to dokonce dokázalo pobavit.3
V roce 4 BBY potkal pohlednou samičku svého druhu a byl s ní dokonce na rande,4 ale nevyšlo jim to a on se upnul k práci, protože ta ho uspokojovala.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License