Braxant

Braxant byl sektor ve Vnějším okraji, přilehlý k okraji Divokého vesmíru.

Soustavy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License