Brannigan

Brannigan byl rod Zeltronů z Bespinu. Sídlil v chudinské čtvrti Oblačného města, patřil k nejchudším na planetě a proslavil se jenom tím, že měl dětí jako smetí.

Historie

Rod vznikl vysloveně náhodou, když se dobrodružný Zeltron ze Zeltrosu rozhodl vydělat balík peněz těžbou plynu, změnil si příjmení, odcestoval na Bespin a nečekaně tam založil rodinu. Většina členů rodu se v následujících letech živila pobíráním sociálních dávek, drobnou kriminalitou nebo byla přímo zotročena, což se příliš nezlepšilo ani za Impéria. Ačkoliv do něj patřilo relativně hodně Zeltronů, všichni se od pádu Republiky nikdy nesetkali a dokonce o setkání ani nejevili zájem.

Známí členové rodu

První generace

Druhá generace

Třetí generace

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License